Du som känner någon som du vet eller misstänker är utsatt för våld eller hot i sin relation, kan stötta och hjälpa din vän. Det finns olika jourer och föreningar som du kan vända dig till.

Om du misstänker att en vän eller anhörig far illa i sitt förhållande finns det vissa tecken som du kan vara uppmärksam på, hon eller han kanske:

 • Isolerar sig, drar sig undan och slutar att höra av sig.
 • Har blåmärken eller rivsår och svarar undvikande på frågor om hur de har uppkommit.

Fråga

Ställ raka frågor till din vän, men vänta tills ni är ensamma och partnern inte är närvarande. Fråga rakt ut, Blir du slagen? Eller linda in det lite om det känns för hårt. Hur har du det egentligen, är han/hon snäll mot dig?

Lyssna

Lyssna utan att ifrågasätta. Försök att inte normalisera det din vän berättar. Försök att inte hitta ursäkter för partnerns beteende. Visa att det är fel att kränka, misshandla eller utnyttja någon sexuellt. Om din vän inte vill lämna eller anmäla sin partner så måste du respektera det. Du kan inte heller bestämma åt din vän. Visa att du finns där som stöd. Vill din vän inte prata om det som hänt just nu så gör klart att du finns där när han eller hon är redo att berätta.

Stötta

Försök att förmå din vän att söka hjälp. Tänk på att det kan vara en lång process innan han eller hon kan fatta beslutet att lämna sin partner.

Anmäla

Många väljer att inte anmäla sin partner till polisen. En polisanmälan är en viktig markering för den våldsamma partnern och för omgivningen att han eller hon har begått ett brott. Som anhörig till den misshandlade kan du stötta och hjälpa till i processen att anmäla.
Anhöriga, vänner eller grannar till den misshandlade kan också anmäla brottet. Misstänker du att någon utsätts för brott kan du kontakta polisen. De avgör om tipset ska utredas vidare. Polisen har ingen skyldighet att berätta vem som tipsat. Du kan kontakta polisen på telefon 114 14.
Vid en akut situation ska du ringa 112.

Hit kan du vända dig

Både du eller den som utsatts för våld kan vända er till följande jourer, centrum och föreningar:

 • vårdcentral.

  Fråga om råd

  Både du som närstående till någon som blivit misshandlad och du som utsätts för våld kan vända dig till en sjuksköterska för att få råd, .

  På andra språk

  • För råd på arabiska ring 08-528 528 38.
  • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96