Livräddande första hjälp används vid olyckor och akuta sjukdomstillstånd, till exempel medvetslöshet på grund av stroke, hjärtstillestånd och insulinkoma.

Det är viktigt att larma 112 så tidigt som möjligt. Finns någon annan i närheten be denne ringa 112 och berätta vad som hänt. Ropa på hjälp om det inte finns någon annan person i din direkta närhet.

När du ringer 112

 • Beskriv vad som har hänt.
 • Tala om vem du är och varifrån du ringer.
 • Ange antalet skadade, hur många som är barn respektive vuxna, vilken typ av skador det gäller.

Minnesregel

Om det inte finns några livstecken:

 1. larma
 2. starta HLR.

Så här gör du:

Livräddande första hjälp ges på plats inom några minuter efter ett olycksfall eller hastigt insjuknande, i väntan på att ambulansen ska komma. Det gäller att snabbt hjälpa den skadade eller sjuke att få i sig syre eller förhindra denne från att förblöda. Så här gör du:

Kontrollera i tur och ordning:

 • medvetande
 • andning
 • puls.

Ge sedan den hjälp som behövs.

1. Är personen vid medvetande?

Skaka försiktigt i skuldrorna och ropa ”Hur mår du?”.

Ja, personen reagerar: stanna kvar - personen kan bli sämre.

Nej, personen är medvetslös: kontrollera andningen.

2. Andas personen?

Öppna luftvägarna genom att böja den medvetslösa personens huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan.

Lyft upp hakan med två fingrar.

Titta om bröstkorgen höjer sig.

Lyssna efter normala andningsljud. Känns någon andning mot kinden?

Ja, personen andas normalt: lägg i stabilt sidoläge.

Nej, personen andas inte: kontrollera pulsen.

3. Har personen puls?

Lägg fingrarna i gropen vid sidan av struphuvudet och känn efter puls i högst i tio sekunder.

Nej, ingen puls: starta hjärt-lung-räddning (HLR).

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Följande är viktigt att tänka på vid hjärt- och lungräddning:

 • Se till att personen ligger på rygg, helst på ett hårt underlag.
 • HLR ska pågå hela tiden.
 • Gör inget uppehåll för kontroll av andning eller puls.
 • Byt om möjligt av den som komprimerar varannan minut.
 • Avsluta bara HLR om personen börjar andas normalt.

Så här gör du:

 1. Lägg dina händer mitt på den medvetslöses bröstkorg.
 2. Tryck till snabbt och rejält 30 gånger, snabbare än ett tryck i sekunden.
 3. Varje gång trycker du med raka armar ner bröstkorgen fyra till fem centimeter.
 4. Släpp upp bröstkorgen mellan varje tryck (kompression).
 5. Efter 30 tryck gör du två inblåsningar, se mun-till-mun-andning nedan.
 6. Upprepa sedan 30 tryck och två inblåsningar till andning och puls återkommer, eller så länge du orkar i väntan på sjukvårdspersonal.

Mun-till-mun-andning

Så här gör du:

 1. Öppna luftvägarna genom att böja den medvetslösa personens huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan.
 2. Kläm samtidigt ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret.
 3. Lyft upp hakan med två fingrar.
 4. Tag ett vanligt andetag, låt den egna munnen täcka den medvetslösa personens mun.
 5. Blås försiktigt in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Inblåsningen ska ta en sekund.
 6. Gör ytterligare en inblåsning (totalt två).
 7. Växla sedan med 30 brösttryck (kompressioner)
 8. Fortsätt så tills sjukvårdspersonal kommer.
 9. Lägg personen i stabilt sidoläge om personen börjar andas.

Stabilt sidoläge

Stabilt sidoläge underlättar andningen samt förhindrar kvävning.

Så här gör du:

 1. Lägg personen på rygg.
 2. Stå på knä vid sidan av personen.
 3. Lägg armen närmast dig rakt ut och böjd uppåt.
 4. Lägg den andra armen över bröstet.
 5. Böj det bortre benet.
 6. Ta tag i personens skuldra och tryck ner knäet på det böjda benet. Personen rullar då över så att det böjda knäet bildar nästan rät vinkel.
 7. Placera personens hand under kinden och se till att personen ligger stadigt.
 8. Kontrollera att luftvägarna är öppna.
 9. Håll den skadade varm.

ICE, In Case of Emergency

Om du hittas akut sjuk eller skadad kan ett telefonnummer med bokstavskombinationen ICE i din mobiltelefons adressbok få en avgörande betydelse. ICE står för In Case of Emergency, vilket kan översättas med "Vid nödfall". Tanken är att du lägger in ICE som namn i mobilens telefonbok, med numret till någon nära anhörig som kan nås om du själv råkat ut för något och inte är kontaktbar. På så vis kan räddningspersonalen snabbt nå närmast anhörig och få viktiga besked om medicinering eller om du lider av någon sjukdom. Använd utlandsprefix så att det även fungerar när du är utomlands. Det är också viktigt att du informerar den eller de personer som du lagt in som kontaktperson.

Första hjälpen vid:

 • Brännskador:
  Kyl ned den brända ytan med vatten under minst en kvart. Var försiktig om den skadade personen är ett litet barn. De tål inte kyla på samma sätt som en vuxen person.
 • Blödningar: Ta bort eventuellt täckande klädsel. Tryck över såret med fingrar eller hand, gärna med ett förband eller rent tyg. Förstärk förbandet om det blöder igenom. Lyft upp den skadade kroppsdelen ovan hjärthöjd. Vid större blödningar bör den skadade ligga ner. Läs mer om hur du stoppar en blödning i artikeln Mina vårdkontakter och få ett personligt svar inom två timmar.

  På andra språk

  • För råd på arabiska, ring 08-529 528 38.
  • För råd på bosniska, kroatiska och serbiska, ring 08-528 528 96.

  Kurser

  HLR-rådet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, ordnar kurser i första hjälpen. Mer information får du om du klickar på länken.