Relationen mellan anhöriga måste bygga på lyhördhet och respekt. Ibland kan du som är äldre behöva säga nej tack till anhöriga som kommer med olika förslag. Ibland måste man bestämma åt sin anhörige. Det är viktigt att gå varligt fram så att den som förlorat förmågan att ta hand om sig inte känner sig överkörd.

Många äldre blir vårdare till sin man eller hustru. Det kan vara mycket tungt att ensam ta över ansvaret för sin sjuka make eller maka. Det finns nätverk för män och kvinnor som vårdar sin livskamrat i hemmet. En del umgås via internet och webbkamera. Kommunerna erbjuder stöd i olika former. Många kommuner i länet har en anhörigkonsulent som kan ge dig mer information.

En ändring i socialtjänstlagen trädde i kraft den första juli 2009 (femte kapitlet, 10 §). Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre. Ändringen innefattar även de som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Lyhördhet och respekt

Relationen mellan anhöriga måste bygga på lyhördhet och respekt. Ibland kan du som är äldre behöva säga nej tack till anhöriga som kommer med olika förslag. Det kan gälla valet av bostad, valet av en ny partner eller annat. Som anhörig måste du vara lyhörd och inte tränga in över de personliga gränserna, integriteten.

Ibland måste man bestämma åt sin anhörige. En gammal mamma eller pappa, dement man eller hustru kan ha förlorat förmågan att ta hand om sig. Det är en svår avvägning när man ska ta över ansvaret för en äldre anhörig. Även här är det viktigt att gå varligt fram.

Tips till dig som vårdar anhörig

Att vårda en anhörig, kanske sin livskamrat eller förälder, kan vara tungt. Du som vårdar någon du tycker mycket om kan känna det naturligt, men du behöver också avlastning.

  • Ta en dag i taget. Det kan kännas oöverstigligt om du tänker för långt framåt i tiden.
  • Be om stöd och hjälp. Ta emot all hjälp du kan få.
  • Glöm inte dig själv. Att äta ordentligt och vila är viktigt om du ska orka.
  • Håll kontakt med andra i samma situation.
  • Tala med någon om dina känslor.
  • Planera både för det du vet kommer att hända, liksom för sådant som är mer oförutsett.
  • Se till att du också hinner göra något roligt. Kanske gå på konsert, teater eller café.

Synpunkter på vård och omsorg

Patientombudsmän

Ibland kan man vara missnöjd med den vård man själv eller ens anhöriga fått. På vissa sjukhus finns en patientombudsman som du kan kontakta om du eller någon anhörig känt sig illa bemött eller är missnöjd med vården.

Patientnämnden

Till patientnämnden i Stockholms län kan du vända dig när det uppstått problem i kontakterna med hälso- och sjukvården eller tandvården. Läs mer under länken till höger.

Äldreombudsman

Det är viktigt att äldre är delaktiga i och kan påverka äldreomsorgen. Äldre ska ha möjlighet att välja hur den ska se ut. Har du synpunkter på äldreomsorgen ska du i första hand vända dig till din kommun/stadsdelsförvaltning.

Om du behöver prata med någon oberoende sakkunnig kan du i Stockholms stad och i några andra av länets kommuner vända dig till kommunens äldreombudsman. Läs mer under länken till höger.

Vänner och anhöriga går bort

När man kommer upp i åren förlorar man många av de gamla vännerna genom att de blir sjuka eller dör. Man blir mer och mer ensam. Genom olika föreningar, till exempel pensionärsföreningarna, kan man träffa nya vänner.

Även trossamfunden, till exempel Svenska kyrkan, och organisationer som Röda Korset har en hel del att erbjuda. I en del församlingar finns sorgegrupper för dig som har förlorat en nära anhörig. En del kommuner har mötesplatser för anhöriga, ofta i form av anhörigkaféer. Genom att träffa andra och ta del av deras erfarenheter kan du bearbeta din egen sorg.

Det finns många olika verksamheter som kan ses som mötesplatser för människor i olika åldrar.