Kloka Listan innehåller läkemedel som landstinget rekommenderar vid vanliga sjukdomar. De har valts ut av Stockholms läns läkemedelskommitté för att de är effektiva, säkra och prisvärda. Stockholms läns läkemedelskommitté är helt fristående från läkemedelsindustrin. Alla som deltar i urvalet av rekommenderade läkemedel jävsgranskas årligen inför arbetet med Kloka Listan.

Kloka Listan är en förteckning över drygt 200 olika läkemedel. Den innehåller läkemedel som landstinget rekommenderar vid vanliga sjukdomar.

Antalet registerade läkemedel i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Samtidigt kommer en stor del av informationen om läkemedel från läkemedelsindustrin. Det gör att det kan vara svårt att välja rätt läkemedel. Kloka Listan är då en effektiv hjälp.

Pdf av Kloka Listan 2013 hittar du i länklistan till höger. I mobilversionen ligger den längst ned.

Effektiva, säkra och prisvärda läkemedel

Läkemedlen i Kloka Listan har valts ut för att de är effektiva, säkra och prisvärda. De har visat sig ha bra egenskaper för att bota, lindra eller förebygga sjukdom och är väl dokumenterade beträffande effekter och biverkningar.

Samtliga läkemedel i Kloka Listan är noggrant utvalda av expertråd med erfarna och kunniga specialistläkare, primärvårdsläkare, kliniska farmakologer, apotekare och sjuksköterskor. Valen är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet och omprövning sker kontinuerligt.

Kloka Listan ges ut av Stockholms läns läkemedelskommitté som är ett rådgivande organ för läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting.

Två tryckta versioner

Kloka Listan är ett hjälpmedel för både läkare och allmänhet och finns i två tryckta versioner:

  • för läkare och andra förskrivare
  • för patienter och allmänhet

Läkarversionen är kompletterad med läkemedel som enbart används inom specialistvården. I versionen för patienter finns även utrymme för att skriva in uppgifter om sin egen medicinering. Dessa uppgifter är bra att ta med vid läkarbesök.

Mer information

Kloka Listan finns att gratis hämta på vårdcentraler, sjukhus och apotek i länet. Du kan också beställa samtliga versioner genom att skicka ett mejl till klokalistan@sll.se eller ringa 08-123 136 96. Du kan även läsa om de läkemedel som rekommenderas i Kloka Listan genom att frisöka på läkemedlen på Vårdomsorg.se.