Kloka Listan innehåller läkemedel som landstinget rekommenderar vid vanliga sjukdomar. De har valts ut av Läkemedelssakkunniga, Läksak, för att de är effektiva, säkra och prisvärda. Länk till Kloka Listan finns till höger. Du kan också söka i Vårdomsorg på rekommenderade läkemedel.

Kloka Listan är en förteckning över drygt 200 olika läkemedel. Den innehåller läkemedel som landstinget rekommenderar vid vanliga sjukdomar.

Antalet registerade läkemedel i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Samtidigt kommer en stor del av informationen om läkemedel från läkemedelsindustrin. Det gör att det kan vara svårt att välja rätt läkemedel. Kloka Listan är då en effektiv hjälp.

Effektiva, säkra och prisvärda läkemedel

Läkemedlen i Kloka Listan har valts ut för att de är effektiva, säkra och prisvärda. De har visat sig ha bra egenskaper för att bota, lindra eller förebygga sjukdom och är väl dokumenterade beträffande effekter och biverkningar. Dessutom ska de alltid finnas i lager på apoteken i länet.

Samtliga läkemedel i Kloka Listan är noggrant utvalda av expertgrupper med erfarna och kunniga specialistläkare, primärvårdsläkare, kliniska farmakologer och apotekare. Valen är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet och omprövning sker kontinuerligt.

Kloka Listan ges ut av Läkemedelssakkunniga (Läksak) som är ett rådgivande organ för läkemedelsfrågor i Stockholms läns landsting.

Två tryckta versioner

Kloka Listan är ett hjälpmedel för både läkare och allmänhet och finns i två tryckta versioner:

  • för läkare och andra förskrivare
  • för patienter och allmänhet

Läkarversionen är kompletterad med läkemedel som enbart används inom specialistvården. I versionen för patienter finns även utrymme för att skriva in uppgifter om sin egen medicinering. Dessa uppgifter är bra att ta med vid läkarbesök.

CD

För personer med lässvårigheter finns Kloka Listan i en inläst version på CD.

Mer information

Kloka Listan finns på vårdcentraler, sjukhus och apotek i länet. Du kan också beställa samtliga versioner genom att skicka ett mejl till klokalistan@sll.se. Du kan även läsa om de läkemedel som rekommenderas i Kloka Listan på Vårdomsorg.se genom att söka rekommenderade läkemedel.