Om du har en hörselskada, dövhet eller dövblindhet kan du få gratis tolkservice i din kontakt med vården. Du kan även få tolkservice vid andra situationer.

Tolkcentralen erbjuder tolkar inom området vardagstolkning till dig som har en hörselskada, dövhet eller dövblindhet och är folkbokförd i Stockholms län. Vardagstolkning innebär att du kan få tolkhjälp, till exempel vid läkarbesök, arbetsplatsträffar, föräldramöten, fritidsaktiviteter, föreningsliv eller i kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter. Du betalar inget för tolkservicen.

Du kan också få hjälp med att ringa telefonsamtal. Då besöker du Tolkcentralen, som hjälper dig med dina telefonärenden. Adressen till Tolkcentralen är Norrtullsgatan 14, port H, plan 1. De kan exempelvis hjälpa dig att ringa till Försäkringskassan eller din bank. Besökstiderna för telefontolkning finns på Mina vårdkontakter. När du har loggat in klickar du på Övriga tjänster, därefter på Beställa tolk. Du kommer då till Tolkportalen och kan göra din beställning.

Akut behov av tolk

Vid akut behov av tolk i kontakt med vård, socialtjänst eller polis när Tolkcentralen är stängd, , knappval 3. Om du har texttelefon ringer du via texttelefonförmedlingen på telefon 020-600 600.

Praktiska råd till dig som behöver tolkhjälp

Använd aldrig barn som tolk. Du har inte rätt att lägga ett så stort ansvar på en minderårig. En professionell tolk har gett ett löfte om tystnadsplikt. Andra personer som släktingar, vänner eller bekanta har ingen tystnadsplikt.

När du använder dig av tolk bör du uttrycka dig så klart som möjligt. Tänk på att:

  • tolken tolkar i jag-form
  • tolken är opartisk och får aldrig uttrycka egna åsikter under tolkningen
  • tolken måste kanske skynda till nästa uppdrag. Tolken varken får eller hinner hjälpa till med annat än själva tolkningen
  • ett tolksamtal tar ibland längre tid än ett samtal utan tolk så beställ gärna lite extra tid.

Översättning av artikeln från stycket Tolkportalen