Kontaktsjuksköterskan stöder och hjälper dig inom cancervården. Varje år får cirka 10.000 personer i Stockholms län veta att de har en cancersjukdom. I samband med cancerbeskedet kan det vara mycket som patienter eller närstående undrar över. Då är det tryggt att ha en sjuksköterska som stöd.

Kontaktsjuksköterskan är en sjuksköterska med specialistkunskaper inom cancervård. Kontaktsjuksköterskor finns inom alla enheter och kliniker i Stockholms läns landsting där patienter med cancer utreds, behandlas och vårdas. Hon eller han finns till för att patienten ska tas väl om hand, få kontinuitet, och få känna delaktighet och trygghet under hela sjukdomstiden.

Kontaktsjuksköterskan informerar och svarar på frågor, samt erbjuder stöd och samordning från det att diagnosen ställts tills behandling och eftervård är avslutade. Arbetet bygger på att se patienten i ett helhetsperspektiv.

Frågor och funderingar

Både du och dina närstående kan fråga kontaktsjuksköterskan om allt kring vård och behandling. Hon eller han kan till exempel:

  • vara närvarande när du får din diagnos om du så önskar.
  • samordna och vara ett stöd i kontakten med annan sjukvårdspersonal, till exempel vid undersökningar, behandlingar och läkarbesök, och informera dig om vad som ska hända.
  • vid behov lotsa till andra kontakter inom vården.
  • vara ett stöd om du behöver hjälp att hantera och bearbeta sjukdomen och vad den kan medföra.

Telefonrådgivning

Kontaktsjuksköterskan, som finns på den enhet där du utreds, behandlas eller vårdas, är tillgänglig för rådgivning och stöd på telefon vardagar året runt.

Har du akut behov av kontakt efter kontorstid så ska du ha fått ett telefonnummer till en bestämd klinik som är namngiven i din vårdplan.

Läs mer

Läs mer genom att klicka på länkarna till höger.