I en biobank förvaras prover som tagits i sjukvården och som efter analys sparas i mer än två månader. Proverna sparas bara om du som lämnar dem godkänner det.

Proverna som tas kan vara cell-, PKU-prov. Det är ett blodprov som tas från barnets hand eller häl. Provet görs för att se om barnet har någon av flera ovanliga ämnesomsättningssjukdomar, till exempel phenylketonuri (PKU), galaktosemi, sköldkörtelhormonbrist eller binjurebarkhormonbrist. Sammanlagt testas idag för 24 sjukdomar. Provet sparas sedan i PKU-biobanken, där finns blodprover från nästan alla barn som fötts i Sverige sedan 1975. Även barn som är födda utomlands och som bosatt sig senare i Sverige erbjuds att ta PKU-prov.

Att ha sparat sitt prov i PKU-biobanken är bra ifall barnet skulle bli sjukt senare i livet. Då kan vårdpersonalen undersöka provet igen för att utesluta vissa sjukdomar.