Som patient har du inflytande över den vård och behandling du tar emot. Hälso- och sjukvården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med dig.

Vissa av dina rättigheter i vården är reglerade i lag, exempelvis abortlagstiftning, smittskyddslagstiftning, www.ivo.se