Vårdomsorgs webbplats

På Folktandvårdens akutmottagning på S:t Eriks sjukhus. Om du eller ditt barn råkar ut för en allvarlig tandskada på natten, exempelvis i samband med en olycka, kan du ringa . Då blir du hänvisad till en tandläkare som har jour och kan utföra akuta kirurgiska ingrepp.