Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting innehåller många olika delar. Här är några vanliga begrepp som används inom vården.

Närsjukvård

Närsjukvård är ett samlingsbegrepp för vård som erbjuds nära hemmet. Det är hit du ska vända dig med dina vårdfrågor i första hand. Inom närsjukvården finns bland annat:

  • Mina vårdkontakter.

    Du kan också dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, .

    För råd med tolk på arabiska, ring 0771-1177 90.
    För råd med tolk på somaliska, ring 0771-1177 91.