Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting innehåller många olika delar. Här är några vanliga begrepp som används inom vården.

Närsjukvård

Närsjukvård är ett samlingsbegrepp för vård som erbjuds nära hemmet. Det är hit du ska vända dig med dina vårdfrågor i första hand. Inom närsjukvården finns vårdcentraler (husläkarmottagningar), mödra- och barnavårdscentraler, psykiatriska öppenvårdsmottagningar, rehabilitering med mera. Om du skulle behöva mer specialiserad vård än vad närsjukvården kan erbjuda, kan du få remiss till andra specialister.

Närakuten är ett komplement till vårdcentraler och akutsjukhus där du kan få hjälp med lättare akuta besvär snabbt och enkelt.

Akutvård

Akutvård är den vård du får när du hastigt blir allvarligt sjuk eller skadad. Lättare akuta tillstånd kan behandlas hos en närakut eller en vårdcentral. Allvarligare akuta tillstånd behandlas främst på ett akutsjukhus.

Planerad vård

Vård som du inte behöver omedelbart och du kan beställa tid i förväg kallas planerad vård. Det omfattar även behandlingar, till exempel operationer, och olika undersökningar, som röntgen.

Sluten vård

Om du läggs in på ett sjukhus kallas den sjukvård du får för sluten vård.

Öppen vård

Om du inte är inskriven på sjukhus utan bara får vård på en sjukvårdsmottagning kallas det öppen vård.

Specialistvård

Specialistläkarvård kan till exempel vara vård hos gynekolog, urolog eller öron-, näs- och halsspecialist. Specialisterna finns på akutsjukhusen, hos privatpraktiserande specialistläkare och ibland inom närsjukvården. Om du har en remiss från din husläkare går det ofta snabbare att få tid hos specialisten.

Tandvård

Alla barn och ungdomar får gratis tandvård till och med det år de fyller 19 år. Du väljer fritt mellan privattandläkare och Folktandvården.

Vid akut behov av tandvård vänder du dig i första hand till din egen tandläkare eller Folktandvårdens akutmottagning.

Fråga om råd

Har du frågor om hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Mina vårdkontakter.

Du kan också dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, .

På andra språk

  • För råd på arabiska ring 08-528 528 38.
  • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96.