• Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

  Om du anser att vårdpersonal, till exempel läkare eller sjuksköterska, har gjort fel eller försummat något i sin yrkesutövning kan du anmäla personen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

  HSAN är en statlig nämnd som kan besluta om disciplinära åtgärder, till exempel ge en varning eller i vissa fall återkalla en legitimation. Anmälan till HSAN ska göras inom två år efter den inträffade händelsen. Om du är missnöjd med HSANs beslut kan du överklaga det hos kammarrätten.

  Kontakt

  Postadress: Box 3539
  103 69 Stockholm

  Besöksadress:
  Teknologgatan 8 C, Stockholm

  Telefon: 08-508 861 00

  Expeditionstid:
  09.00-12.00, 13.00-15.00

  Läs på Vårdomsorg