Du som bor i Stockholms län kan i de flesta fall själv välja var i länet och hos vilken vårdgivare du vill söka vård. Vårdval Stockholm, som infördes 2008, är ett sätt att organisera vården. Men framför allt är det ett sätt att underlätta för dig att välja en vårdgivare som passar just dig och dina behov.

Du kan till exempel välja en vårdgivare som:

 • ligger nära hemmet eller jobbet
 • kan ta emot dig snabbt
 • har öppettider som passar dig
 • har bokning på nätet
 • talar ditt språk
 • förstår dig
 • du känner till
 • någon har rekommenderat.

Vilka typer av vård ingår i Vårdval Stockholm?

Vårdval Stockholm utökas hela tiden och i framtiden kommer du att kunna välja vårdgivare för fler typer av vård än i dag. I dagsläget omfattar Vårdval Stockholm:

 • vårdcentral/husläkarmottagning
 • barnmorskemottagning/mödravårdscentral (MVC)
 • ultraljudsmottagning för gravida (obstetriskt ultraljud)
 • förlossning
 • barnavårdscentral (BVC)
 • fotsjukvård
 • gråstarrsoperation
 • höft- och knäprotesoperation
 • logopedverksamhet
 • ögonbottenfotografering för diabetiker
 • läkarinsatser i särskilda boenden
 • specialiserad rehabilitering inom cancervård, även kallat onkologi
 • specialiserad rehabilitering inom lymfödem
 • specialiserad rehabilitering inom neurologisk sjukdom/skada
 • allmäntandvård för barn
 • tandreglering för barn
 • vaccination nya influensan

Vilka kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan de vårdgivare i Stockholms län som är auktoriserade, det vill säga mottagningar som är godkända av Stockholms läns landsting. Kvalitetskraven är desamma oavsett om mottagningarna drivs i offentlig eller privat regi.

Hur väljer jag?

Vårdcentral väljer du enklast genom e-tjänsten Mina vårdkontakter. Barnavårdscentral kan du välja på samma sätt. Du kan också göra ditt val genom att skicka eller lämna in en valblankett på mottagningen. Klicka på länkarna för att läsa mer.

Hur du väljer mottagning för de andra typerna av vård framgår av informationen om respektive vårdtyp. I menyn till vänster kan du välja den typ av vård som är aktuell för dig.

Verktyg för att välja

För att ditt val av vårdcentral ska bli enklare kan du här jämföra olika mottagningar med varandra. Bland annat kan du jämföra hur lång tid det tar att komma fram på telefon och hur andra patienter tycker att de har blivit bemötta. Läs mer under Jämför vård.

I de fall där det finns väntetider, till exempel för en operation, kan du jämföra väntetiderna på olika mottagningar. I menyn till vänster kan du välja den typ av vård som är aktuell för dig.

Andra språk

Den här informationen finns även på andra språk. Klicka på länkarna till respektive språk.