Du som bor i Stockholms län kan i de flesta fall själv välja var i länet och hos vilken vårdgivare du vill söka vård. Vårdval Stockholm är ett sätt att organisera vården. Men framför allt är det ett sätt att underlätta för dig att välja en vårdgivare som passar just dig och dina behov.

Du kan till exempel välja en vårdgivare som:

 • ligger nära hemmet eller jobbet
 • kan ta emot dig snabbt
 • har öppettider som passar dig
 • har bokning på nätet
 • talar ditt språk
 • förstår dig
 • du känner till
 • någon har rekommenderat.

Vilka typer av vård ingår i Vårdval Stockholm?

Vårdval Stockholm utökas hela tiden och i framtiden kommer du att kunna välja fler typer av vård än i dag. I dagsläget omfattar Vårdval Stockholm:

 • vårdcentral/husläkarmottagning
 • barnmorskemottagning/mödravårdscentral (MVC)
 • ultraljudsmottagning för gravida (obstetriskt ultraljud)
 • förlossning
 • barnavårdscentral (BVC)
 • fotsjukvård
 • gråstarrsoperation
 • höft- och knäprotesoperation
 • logopedverksamhet
 • ögonbottenfotografering för diabetiker
 • läkarinsatser i särskilda boenden
 • specialiserad rehabilitering inom cancervård, även kallat onkologi
 • specialiserad rehabilitering inom lymfödem
 • specialiserad rehabilitering inom neurologisk sjukdom/skada
 • allmäntandvård för barn
 • tandreglering för barn.

Vilka kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan de vårdgivare i Stockholms län som är auktoriserade, det vill säga mottagningar som är godkända av Stockholms läns landsting. Kvalitetskraven är desamma oavsett om mottagningarna drivs i offentlig eller privat regi.

Norrtälje

I Norrtälje kommun (TioHundra) infördes under 2010 ett särskilt vårdval som ger kommuninvånarna i Norrtälje möjlighet att lokalt välja mottagningar inom följande fyra områden: Husläkarverksamhet (Vårdcentral), Barnavårdscentral (BVC), Logopedi och Fotsjukvård. Denna valmöjlighet omfattar även övriga länsbor.

Hur väljer jag?

Vårdcentral väljer du enklast genom e-tjänsten andra språk än svenska.