Det är vanligt att den som utsätts för ett övergrepp tvivlar på vems fel det är. Det spelar ingen roll vad du sagt, vilka kläder du haft, om du tog emot en drink eller två eller var berusad.

Det är inte ditt fel!

Det är alltid den som gör övergreppet som bär hela ansvaret. Blir du utsatt under hot kanske du inte ens har en chans att säga nej.

Här kan du läsa om olika slags övergrepp, hur man känner sig och var man kan få hjälp. För män med våldsbeteende har samtal varit en framgångsrik metod för att bryta mönstren.

Keywords
övergrepp hot våld