Det är alltid den som våldför sig som bär hela ansvaret. Blir du utsatt under hot kanske du inte ens har en chans att säga nej.

Det spelar ingen roll vad du sagt, vilka kläder du haft, om du tog emot en drink eller två eller var berusad. Det är inte ditt fel!

Här kan du läsa om olika slags övergrepp, hur man känner sig och var man kan få hjälp. För män med våldsbeteende har samtal varit en framgångsrik metod för att bryta mönstren.

Keywords
övergrepp hot våld