För att en medicin ska få kallas för läkemedel måste den vara godkänd av Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten. Också naturläkemedel måste godkännas, men kraven på effekt och säkerhet är lägre. Receptfria läkemedel kan du själv köpa på apotek. Vissa receptfria läkemedel kan du även köpa på anmälda försäljningsställen, till exempel livsmedelsbutiker och bensinmackar. Naturläkemedel kan köpas inom all handel.

Läkemedel används för att förebygga, lindra och bota sjukdomar eller symtom på sjukdomar. Även p-piller räknas som läkemedel även om graviditet inte är en sjukdom. De flesta läkemedel är idag helt kemiskt framställda i fabriker.

Läkemedel eller medicin?

I vardagstal är läkemedel och medicin oftast samma sak. Ordet medicin kan också betyda läkarvetenskap.

För att få kallas läkemedel måste preparatet enligt lagen vara godkänt av Läkemedelsverket, som är en svensk statlig myndighet, eller den europeiska läkemedelsmyndigheten inom EU.

Naturläkemedel

Naturläkemedel är mediciner där det verksamma ämnet kommer från naturen. För naturläkemedlen är kraven på effekt och säkerhet lägre än för andra läkemedel.

De naturläkemedel som innehåller växter kommer enligt en ny lagstiftning att efterhand klassas om till Traditionella växtbaserade läkemedel eller Växtbaserade läkemedel. Läkemedelsverket ställer lägre krav på dokumentationen vad gäller effekt och säkerhet för Traditionella växtbaserade än för Växtbaserade läkemedel.

Naturläkemedel kommer fortsättningsvis att vara läkemedel vars verksamma del kommer från djur, en bakteriekultur, en mineral, ett salt eller en saltlösning.

Naturläkemedel och Traditionella växtbaserade läkemedel är receptfria och avsedda för lindriga besvär som inte behöver behandlas av läkare.
Naturläkemedel kan förskrivas på recept av din läkare, men ingår inte i högkostnadsskyddet. Däremot blir naturläkemedlet momsbefriat med ett recept från din läkare.

Godkända läkemedel

Det är Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten som avgör om ett läkemedel får säljas och användas i Sverige och därmed kallas läkemedel. För att ett läkemedel ska godkännas för försäljning måste företaget som tillverkat det kunna visa att det är effektivt, säkert och av god kvalitet. Läkemedelsföretaget måste ha undersökt och prövat det noggrant.

För att bli godkänt får läkemedlet inte heller ha fler eller mer allvarliga biverkningar än andra tillgängliga behandlingar.

Receptfria och receptbelagda läkemedel

För att kunna köpa vissa läkemedel måste du ha recept, receptbelagda läkemedel, andra kan du handla direkt på apoteket.

  • Receptfria läkemedel är till för lindriga sjukdomar och besvär som är lätta att fastställa och behandla.
  • Receptbelagda läkemedel är svårare att dosera eller kan ge allvarliga biverkningar.
  • Receptfria läkemedel kan också ge allvarliga biverkningar, till exempel vid överdosering, trots att de är receptfria.

Läkemedelsnamn

Alla läkemedel har tre olika sorters namn: handelsnamnet, det generiska namnet och det kemiska namnet.

Handelsnamn

Handelsnamnet bestäms av det företag som tillverkat läkemedlet. Olika företag kan sälja samma läkemedel under olika namn. Alvedon och Panodil är till exempel olika handelsnamn på medicin som innehåller paracetamol.

Generiskt namn

Det generiska namnet väljs av Världshälsoorganisationen (WHO) och är det officiella namnet på den aktiva substansen i läkemedlet. Exempelvis är paracetamol det generiska namnet på ett smärtlindrande och febernedsättande ämne.

Kemiskt namn

Det kemiska namnet beskriver hur läkemedlets molekyl är uppbyggd och är ofta långt och komplicerat, till exempel har paracetamol det kemiska namnet 4'-Hydroxyacetanilide.