Sorg är en normal reaktion på förlusten av en person som stått en nära eller något annat som varit mycket betydelsefullt i ens liv. Sorgen är en naturlig del av livet, men om du vill ha stöd i din sorg kan du få hjälp. Det finns gemensamma drag i sorgen även om alla sörjer på sitt eget sätt.

Sorg förknippas framför allt med att någon närstående dött, men även andra svåra händelser och upplevelser i livet som innebär förlust av något slag kan rymma inslag av sorg. Så kan det vara till exempel i samband med Spädbarnsfonden erbjuder stöd till personer som mist ett spädbarn.