Sorg är reaktionen på att någon som står oss nära dött. Sorgen är en naturlig del av livet, men om du vill ha stöd i din sorg kan du få hjälp. Alla sörjer på sitt eget sätt.

Hur du känner och reagerar när någon dör kan bland annat bero på hur du är som person, vilken kulturell bakgrund du har, vilken relation du haft till personen som dött och om dödsfallet varit väntat eller oväntat. Män och kvinnor kan också uttrycka sin sorg på lite olika sätt.

Att förlora någon som står dig nära kan vara en av ditt livs svåraste upplevelser, särskilt om dödsfallet kommer plötsligt och oväntat. Men precis som glädje, kärlek och vrede är sorg en naturlig del av livet.

Reaktioner vid sorg

Vid ett plötsligt dödsfall är oftast chock den första reaktionen. Det kan kännas ångestfyllt och ofattbart på samma gång. Men efter hand släpper chocken, och andra reaktioner kommer. Några vanliga reaktioner är:

  • nedstämdhet och förtvivlan
  • saknad och längtan
  • ensamhet och övergivenhet
  • skuldkänslor
  • sömnsvårigheter
  • koncentrations- och minnessvårigheter
  • irritation och ilska
  • kroppsliga besvär.

Det är vanligt att känslorna växlar, ibland mycket hastigt. Den ena stunden lever man till synes som vanligt och undviker att tänka på det sorgliga, nästa stund kan man inte tänka på någonting annat. Att växla mellan sådana känslolägen är normalt och ett sätt att hantera sin sorg. Den som sörjer måste leva vidare, men också få tid att bearbeta det som hänt.

Barn i sorg

Barns förmåga att förstå att någon dött utvecklas med barnets personliga mognad. Precis som vuxna sörjer barn på sitt eget sätt och i sin egen takt. Det är viktigt att inte glömma att barnen också sörjer och att de behöver stöd för att förstå och bearbeta sin sorg. Läs mer i artikeln Spädbarnsfonden erbjuder stöd till personer som mist ett spädbarn.