Läkemedel kan tillföras kroppen på många olika sätt. Det vanligaste är genom munnen, men det kan också vara via huden, lungorna, näsan, hörselgångarna, slidan, ändtarmen eller genom injektioner. De flesta läkemedel behöver tas upp i blodet för att fungera.

När ett läkemedel tagits upp i blodet förs det till kroppens olika organ. En del läkemedel sprids i hela kroppen, medan andra bara förs till vissa kroppsdelar. Kroppen börjar bryta ned medicinen på en gång. Många mediciner bryts ner i levern och lämnar kroppen via njurarna och förs ut med urinen.

Läkemedel kan verka på flera olika sätt:

  • Läkemedlet kan uppväga en brist i kroppen, som att ge tillskott av till exempel sköldkörtelhormon vid ämnesomsättningssjukdom.
  • Läkemedlet kan påverka hur kroppens celler fungerar, till exempel hämma aktiviteten hos hjärnceller för att dämpa ångest.
  • Läkemedlet kan motverka och döda virus och bakterier som invaderat kroppen.

Hur lång tid det tar innan ett läkemedel börjar verka beror på det verksamma ämnet i läkemedlet, medicinens beredningsform och på vilket sätt det tillförs kroppen. Olika individer tar också upp och bryter ner läkemedel olika snabbt beroende på hälsa, vikt, ålder och genetiska förutsättningar.

Om du vill läsa om ett specifikt läkemedel kan du söka efter det på narkos, sövning.

Injektioner / sprutor

Man kan injicera läkemedel med en spruta i en muskel, i underhudsfettet eller direkt i en blodåder. Läkemedel kan injiceras för att ge en mycket snabb eller lokal effekt. Injektioner kan också användas om det verksamma ämnet förstörs i mag- och tarmkanalen eller inte kan passera genom tarmväggarna till blodet.

Ändtarmen

Läkemedel som stolpiller, suppositorier, förs in i ändtarmen och verkar i hela kroppen genom att tas upp i blodet via tarmväggarna. Stolpiller kan vara lämpliga för barn och andra som har svårt att ta läkemedel genom munnen. Salvor och vätskor kan också användas i ändtarmen för att ge en lokal effekt.

Lokal behandling

Många besvär kan behandlas lokalt. Vid lokal tillförsel av läkemedel är ofta effekten lätt att reglera och biverkningarna få. Läkemedel som verkar lokalt kan exempelvis vara krämer, lösningar, salvor, sprayer, droppar och vagitorier, slidpiller.