Läkemedel kan tillföras kroppen på många olika sätt. Det vanligaste är genom munnen, men det kan också vara via lungorna, ändtarmen, injektioner, huden eller slemhinnorna. De flesta behöver tas upp i blodet för att kunna fungera.

När ett läkemedel tagits upp i blodet förs det till kroppens olika organ. En del läkemedel sprids i hela kroppen, medan andra bara förs till vissa kroppsdelar. Kroppen börjar bryta ned medicinen på en gång. Många mediciner bryts ner i levern och lämnar kroppen via njurarna till urinen.

Läkemedel kan verka på flera olika sätt:

  • De kan uppväga en brist i kroppen, som att ge tillskott av till exempel sköldkörtelhormon vid ämnesomsättningssjukdomar.
  • De kan påverka hur kroppens celler fungerar, till exempel hämma aktiviteten hos hjärnceller för att dämpa ångest.
  • De kan motverka och döda virus och bakterier som invaderat kroppen.

Hur lång tid det tar innan ett läkemedel börjar verka beror på det verksamma ämnet i läkemedlet, medicinens beredningsform och på vilket sätt det tillförs kroppen. Olika individer tar också upp och bryter ner läkemedel olika snabbt beroende på hälsa, vikt och ålder.

Om du vill läsa om ett specifikt läkemedel kan du söka efter det på Fass webbplats.

Munnen

Det vanligaste sättet att ta läkemedel är genom munnen. Oftast sväljs läkemedlet och tas upp i blodet genom tarmväggarna. Intas läkemedlet på fastande mage kan det verka snabbare än om det tas i samband med en måltid. Vissa läkemedel skall dock tas i samband med måltid. Fråga din läkare vad som gäller eller läs i bipacksedeln.

Exempel på läkemedel som tas genom munnen är tabletter, kapslar och flytande medicin i form av vätska eller droppar.

Inandning

Läkemedel som du andas in kan ha lokal effekt i andningsvägarna eller påverka hela kroppen genom att gå ut i blodet via lungorna. Exempel på det första är inandningspulver och –vätskor som du andas in med hjälp av en inhalator, ett inandningshjälpmedel. Exempel på det senare är gaser som du andas in vid narkos, sövning.

Injektioner

Injektioner kan göras i en muskel, i underhudsfettet eller direkt i en blodåder. Läkemedel kan injiceras för att ge en mycket snabb eller lokal effekt. Injektioner kan också användas om det verksamma ämnet förstörs i mag- och tarmkanalen eller inte kan passera genom tarmväggarna till blodet.

Ändtarmen

Läkemedel som stolpiller förs in i ändtarmen och verkar i hela kroppen genom att tas upp i blodet via tarmväggarna. Stolpiller kan vara lämpliga för barn och andra som har svårt att ta läkemedel genom munnen. Salvor och vätskor kan också användas i ändtarmen för att ge en lokal effekt.

Lokalt

Lokala besvär kan många gånger behandlas lokalt. Vid lokal tillförsel av läkemedel är ofta effekten lätt att reglera och biverkningarna få. Läkemedel som verkar lokalt kan exempelvis vara krämer, lösningar, salvor, sprayer, droppar och vagitorier, slidpiller.