Här på Vårdomsorg kan du jämföra olika mottagningar och på så sätt själv välja vilken vårdcentral, barnavårdscentral eller barnmorskemottagning du vill gå till. Nu kan du också jämföra vilken klinik eller mottagning du vill göra din gråstarrsoperation på.

Som hjälp för din jämförelse används en punkt på en skala eller en grön stapel. De visar hur väl den aktuella mottagningen uppfyller Stockholms läns landstings krav på kvalitet.

Så jämför du

Med några enkla klick kan du jämföra olika mottagningar:

 • Klicka på länken Jämför mottagningar för gråstarrsoperation

  Bakom de gröna staplarna du ser när du jämför mottagningar för gråstarrsoperationer finns ett ganska komplicerat statistiskt arbete. Genom en modell för kvalitetsjämförelse skapas poäng som fördelas på de olika mottagningarna.

  Modell för kvalitetsjämförelser

  Kvalitetsjämförelser av mottagningar för gråstarrsoperation grundar sig på vissa kvalitetskrav. Dessa kvalitetskrav ska ge en så bred bild av operationskvaliteten som möjligt. Mottagningen redovisar själv kvalitetsresultatet till Nationella kataraktregistret (katarakt är det samma som gråstarr). Landstinget hämtar resultaten och poängsätter dem.

  Poängberäkningen utgår från medicinska värderingar av vad som är högkvalitativ, godkänd respektive inte godkänd nivå. Poängen som sätts på måtten är framtagna i samråd med mottagningarna och experter på området enligt en skala. Skalan har fyra nivåer:

  3 = utmärkt
  2 = mycket bra
  1 = godkänd
  0 = ej godkänd

  Mätning

  Nationella Kataraktregistret startade sin verksamhet 1992. Samtliga gråstarrsoperationer rapporteras till registret. Under mars månad varje år sker en särskild registrering som tar fasta på synskärpa, den avsedda glasögonstyrkan och patientens upplevda synförbättring efter operationen. Dessutom registreras mer betydande komplikationer som skett under själva ingreppet. Dessa uppgifter utgör kvalitetsmåtten och ligger alltså till grund för jämförelserna.

  För nya mottagningar eller kliniker som inte kommit igång med verksamheten under mars månad kan en extra mätning komma att ske i oktober. På så sätt kan även deras kvalitetsresultat redovisas under pågående år.