Här på Vårdomsorg kan du jämföra olika mottagningar för att lättare kunna välja vilken vårdcentral, barnavårdscentral eller barnmorskemottagning du vill gå till. Du kan även jämföra förlossningskliniker, mottagningar som utför tandreglering och kliniker eller mottagningar som utför gråstarrsoperationer.

Jämförelserna visas med en punkt på en skala. De visar hur väl den aktuella mottagningen uppfyller Stockholms läns landstings krav på kvalitet.

Så här jämför du

 • Gå till Gråstarrsoperation. Välj sedan ut de mottagningar du vill jämföra och klicka på "Jämför" i rutan "Jämför valda mottagningar".

  Mätning

  Nationella Kataraktregistret startade sin verksamhet 1992. Alla gråstarrsoperationer som utförs i landet rapporteras till registret. Under mars månad varje år sker en särskild registrering som tar fasta på synskärpa, den avsedda glasögonstyrkan och patientens upplevda synförbättring efter operationen. Dessutom registreras mer betydande komplikationer som skett under själva ingreppet. Dessa uppgifter utgör kvalitetsmåtten och ligger till grund för jämförelserna.

  För nya mottagningar eller kliniker som inte kommit igång med verksamheten under mars månad kan en extra mätning komma att ske i oktober. På så sätt kan även deras kvalitetsresultat redovisas under pågående år.

  Patientenkät

  När du jämför mottagningarna som utför gråstarrsoperation hämtas svaren på de båda påståendena "Patienter uppger en förbättrad syn efter operationen" och "Patienten rekommenderar vårdgivaren" från landstingets patientenkät.