Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att du inte behöver betala mer än totalt 2 200 kronor per år för de läkemedel - som ingår i högkostnadsskyddet - du får utskrivna på recept.

Högkostnadsskyddet gäller på alla apotek oavsett vilket apoteksföretag du vänder dig till. Högkostnadsskyddet omfattar främst receptbelagda läkemedel och en del så kallade förbrukningsartiklar, som till exempel hjälpmedel för stomiopererade. Vissa receptfria läkemedel kan också ingå i skyddet om de behövs för behandling av kroniska sjukdomar.

Du kan läsa mer om vilka läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats, se länk till höger eller längst ner i mobilversionen.

Rabattrappan

Högkostnadsskyddet för läkemedel omfattar 12 månader. Din kostnad, egenavgift, för läkemedel minskar stegvis. Upp till 1 100 kronor betalar du fullt pris för dina läkemedel. Därefter träder rabattsystemet in:

  • Mellan 1 101 och 1 600 kronor betalar du 50 procent av läkemedelskostnaden
  • Mellan 1 601 och 2 050 kronor betalar du 25 procent av kostnaden för läkemedlen
  • Mellan 2 051 och 2 200 kronor betalar du 10 procent
  • När du betalat 2 200 kronor för dina läkemedel får du frikort. Du betalar då inte mer för dina läkemedel under resterande delen av 12-månadersperioden.

Högkostnadsskyddet gäller under en 12-månadersperiod från första inköpet. Men om du redan har en pågående 12-månadersperiod börjar de nya nivåerna att gälla först då den gått ut. Därför kommer det att under 2012 finnas två parallella högkostnadstrappor.

Detta gäller för dig som påbörjat en 12-månadersperiod före den 1 januari 2012:

  • Mellan 900 och 1 300 kronor betalar du 50 procent av läkemedelskostnaden.
  • Mellan 1 300 och 1 700 kronor betalar du 25 procent av kostnaden för läkemedlen.
  • Mellan 1 700 och 1 800 kronor betalar du 10 procent.
  • När du betalat 1 800 kronor för dina läkemedel får du frikort. Du betalar då inte mer för dina läkemedel under resterande delen av 12-månadersperioden. När din 12-månadersperiod löpt ut kommer du vid nästa inköp att omfattas av de nya reglerna för högkostnadsskydd. Din egenavgift blir då högst 2 200 kronor.

Så fungerar högkostnadsskydd för läkemedel

Den som skriver ut receptet signerar att medicinen ska ingå i högkostnadsskyddet.

Apoteket registrerar alla dina inköp som ingår i högkostnadsskyddet. Eventuell rabatt dras av automatiskt.

Tre månaders förbrukning

För att få rabatt får du bara ta ut läkemedel för tre månaders förbrukning i taget eller enligt läkarens ordination. Du får inte hämta ut ny medicin förrän tidigast två månader efter det senaste uttaget.

Tar du ut läkemedel för en kortare period får du inte hämta ut ny förrän två tredjedelar av denna tidsperiod har passerat.

Om du ändå vill köpa en större mängd läkemedel eller köpa läkemedel oftare, får du betala mellanskillnaden själv.

Utbyte av läkemedel

Apoteket har rätt att byta ut ett läkemedel på recept mot ett annat om det finns ett likvärdigt som är billigare. Likvärdigt betyder att den verksamma delen av läkemedlet ska vara exakt samma. Formen på tabletter, färgen eller förpackningen kan dock vara annorlunda.

Apotekspersonalen informerar alltid om det och om du inte vill att det läkemedel du fått recept på ska bytas ut betalar du bara prisskillnaden mellan det dyrare läkemedlet och det billigare. Prisskillnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

Om du av medicinska skäl måste använda läkemedel som tillverkas av ett särskilt företag kan din läkare signera att läkemedlet inte får bytas ut. Då betalar du enligt rabattrappan.

Barn och ungdomar

I familjer räknas barn och ungdomar under 18 år ihop i ett enda högkostnadsskydd.