Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att du inte behöver betala mer än totalt 1800 kronor per år för de mediciner du får utskrivna på recept.

Högkostnadsskyddet gäller på alla apotek oavsett vilket apoteksföretag du vänder dig till. Högkostnadsskyddet omfattar främst receptbelagda läkemedel och en del så kallade förbrukningsartiklar, som till exempel hjälpmedel för stomiopererade. Vissa receptfria läkemedel kan också ingå i skyddet om de behövs för behandling av kroniska sjukdomar.

Rabattrappan

Högkostnadsskyddet för läkemedel omfattar 12 månader. Din kostnad, egenavgift, för läkemedel minskar stegvis. Upp till 900 kronor betalar du fullt pris för dina läkemedel. Därefter träder rabattsystemet in:

  • Mellan 900 och 1300 kronor betalar du 50 procent av läkemedelskostnaden
  • Mellan 1300 och 1700 kronor betalar du 25 procent av kostnaden för läkemedlen
  • Mellan 1700 och 1800 kronor betalar du 10 procent
  • När du betalat 1800 kronor för dina läkemedel får du frikort. Du betalar då inte mer för dina läkemedel under resterande delen av 12-månadersperioden.

Så fungerar högkostnadsskydd för läkemedel

Den som skriver ut receptet signerar att medicinen ska ingå i högkostnadsskyddet. Om du har ett pappersrecept måste även mottagningsadress och godkänd arbetsplatskod finnas med. En godkänd kod innehåller en siffra med minst 18 tecken vilket kan läsas som en streckkod på receptet.

Apoteket registrerar alla dina inköp som ingår i högkostnadsskyddet. Eventuell rabatt dras av automatiskt.

Tre månaders förbrukning

För att få rabatt får du bara ta ut läkemedel för tre månaders förbrukning i taget. Du får inte hämta ut ny medicin förrän tidigast två månader efter det senaste uttaget.

Tar du ut medicin för en kortare period får du inte hämta ut ny förrän två tredjedelar av denna tidsperiod har passerat.

Om du ändå vill köpa en större mängd läkemedel eller köpa läkemedel oftare, får du betala mellanskillnaden själv.

Utbyte av läkemedel

Apoteket har rätt att byta ut ett läkemedel på recept mot ett annat om det finns ett likvärdigt som är billigare. Likvärdigt betyder att den verksamma delen av läkemedlet ska vara exakt samma. Formen på tabletter, färgen eller förpackningen kan dock vara annorlunda.

Apotekspersonalen informerar alltid om det och om du inte vill att det läkemedel du fått recept på ska bytas ut betalar du bara prisskillnaden mellan den dyrare medicinen och den billigare. Prisskillnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

Om du av medicinska skäl måste använda läkemedel som tillverkas av ett särskilt företag kan din läkare signera att läkemedlet inte får bytas ut. Då behöver du inte betala någon mellanskillnad om det märke du behöver skulle vara dyrare.

Barn och ungdomar

I familjer räknas barn och ungdomar under 18 år ihop i ett enda högkostnadsskydd.