En del kvinnor har druckit alhohol under sin graviditet och är oroliga för det. Människor är olika känsliga för alkohol. Det gäller även foster. Därför är det omöjligt att säga hur mycket eller lite du kan dricka utan att ditt barn tar skada. Alkoholmissbruk leder däremot så gott som alltid till någon form av skada på barnet. Men det finns hjälp att få.

Det är omöjligt att säga hur mycket eller lite du kan dricka utan att ditt barn tar skada, men varför ta risken?

Alkoholen går dels via moderkakan direkt till fostret, dels ut i fostervattnet som omger barnet. Fostrets lever är outvecklad och har svårt att bryta ned alkohol och därför påverkas fostret mer och under längre tid än mamman. Risken för skador är större ju mer och ju oftare man dricker. Eftersom ingen vet var gränsen går är rekommendationerna i Sverige och många andra länder att inte dricka alkohol alls under graviditeten.

”Jag drack innan jag visste att jag var gravid”

Många kvinnor hinner dricka några glas innan de vet om att de är gravida. Några är också berusade ett par gånger under den tidiga graviditeten. Oftast är det inte någon fara, det som är gjort är gjort. Älta inte det som varit utan tänk framåt istället och undvik alkoholen under resten av graviditeten. Forskning visar att små skador kan repareras om mamman inte dricker alkohol under resten av graviditeten, lever ett regelbundet liv och äter näringsriktigt.

Ett glas då och då

Våra attityder till alkohol har förändrats. Några kvinnor tycker kanske att det är okej att dricka ett eller ett halvt glas någon gång ibland under graviditeten. Vi hänvisar till andra kulturer och ser att deras barn klarat sig bra fast mamman druckit vin. I många länder världen över är regeln att inte dricka alkohol alls under graviditeten. Du måste själv välja vilken inställning du vill ha till alkohol och graviditet. Avstår du helt behöver du aldrig oroa dig.

Alkoholism och graviditet

Mina vårdkontakter.