Fass innehåller detaljerade beskrivningar av alla läkemedel som är godkända i Sverige. Fass finns i tre versioner - för hälso- och sjukvårdspersonal, för allmänheten och för veterinärer. För allmänheten finns informationen på nätet, www.fass.se. Texterna sammanställs av läkemedelstillverkarna men måste godkännas av myndigheterna.

Fass är ett uppslagsverk med utförlig information om de läkemedel som är tillåtna för försäljning i Sverige. Fass står för Farmaceutiska specialiteter i Sverige.

Beskrivningarna i Fass är sammanställda av de företag som producerat läkemedlen. Sammanställningarna baseras på så kallade produktresuméer som skrivs av företaget och godkänns av den läkemedelsmyndighet inom EU som även godkänt själva läkemedlet.

Fass.se

På webbplatsen www.fass.se finns information om de läkemedel som är tillåtna att säljas i Sverige. Informationen uppdateras hela tiden. Genom en särskild funktion kan man se viktiga ändringar i ett läkemedels egenskaper.

  • Genom Min Fass kan du samla information om de läkemedel du använder, få påminnelse om när du ska ta dina läkemedel och läsa nyheter om läkemedel.
  • Fass.se innehåller automatiska ordförklaringar så att man även som lekman ska kunna ta del av Fass-texten som vänder sig till läkare.
  • Dessutom finns bipacksedlar och produktresuméer publicerade liksom uppgifter om läkemedelspriser och om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Produktresumé är det dokument som sammanfattar ett läkemedels egenskaper och är skrivet för läkare med flera. Produktresumén fastställs av den myndighet inom EU som godkänt läkemedlet.
  • På Fass.se kan man även identifiera tabletter och kapslar.
  • På Fass.se finns information om hur läkemedel påverkar miljön.

Tidigare distribuerades Fass i bokform gratis till alla läkare. Idag är den, i sin omfångsrika utgåva, ovanlig inom vården. Patient-Fass för allmänheten finns ej längre som tryckt utgåva. Allmänheten hänvisas nu helt till Fass.se.