Influensa är en virussjukdom. Den utvecklas ofta till en epidemi som sprids snabbt mellan länder. Smittan sprids både genom luften och genom kontakt. Typiska tecken kan vara hög feber, muskel- och ledvärk. Äldre personer och personer med vissa kroniska sjukdomar har stor risk att drabbas av svår influensasjukdom och bör vaccinera sig varje år. Om du är frisk i övrigt, kan du bara lindra besvären. Antibiotika biter inte på virus.

Influensan brukar komma till Sverige under vinterhalvåret. Utbrottet kan vara upp till fyra månader.

Det finns tre olika slags influensa. Typ A är den allvarligaste och även den vanligaste. Typ B har mindre svåra symtom. Typ C är den mildaste varianten med symtom som vid förkylning.

Symtom på influensa

Tecknen på influensa kan variera. Vissa blir svårt sjuka, medan andra får lindrigare förkylningsbesvär. Vanliga kännetecken på sjukdomen är hosta, huvudvärk, hög feber samt muskel- och ledvärk. Du kan också få snuva, halsont, smärtor i bröstet, frossa och orolig mage.

Sjukdomen varar normalt tre till fem dagar, men du kan känna dig trött i ytterligare två till tre veckor.

Influensa kan i vissa fall kompliceras av en bakterieinfektion, oftast lunginflammation eller bihåleinflammation, eftersom man blir mottaglig för andra infektioner i samband med influensainfektionen.

Risken för komplikationer är störst hos äldre och hos personer som har vissa kroniska sjukdomar. Läs mer under Vaccination nedan för att se vilka sjukdomar det gäller.

Förebygg influensa

Influensa är så smittsamt att det är svårt att undvika att infektionen sprids. Men det det finns saker du kan göra för att minska smittorisken:

  • Tvätta händerna ofta. Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt.
  • Tvätta händerna innan du rör vid ögon, näsa och mun.
  • Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du genast slänger i en soppåse.
  • Vistas mycket utomhus. Smittorisken ökar nämligen om du träffar många personer och har tät kontakt inomhus. Utomhus sprids smittan inte lika lätt.
  • Du kan också vaccinera dig.

Vaccination

Personer som är 65 år eller äldre, som har vissa kroniska sjukdomar eller som är gravida bör vaccinera sig mot influensan under den Mina vårdkontakter.