Influensa är en virussjukdom. Den utvecklas ofta till en epidemi som sprids snabbt mellan länder. Smittan sprids både genom luften och genom kontakt. Typiska tecken kan vara hög feber, muskel- och ledvärk. Äldre personer och vissa patientgrupper bör vaccinera sig årligen. Om du är frisk i övrigt, kan du bara lindra besvären. Antibiotika biter inte på virus.

Influensan brukar komma till Sverige under vinterhalvåret, och utbrottet kan vara upp till fyra månader.

Det finns tre olika slags influensa. Typ A är den allvarligaste och även den vanligaste. Typ B har mindre svåra symtom. Typ C är den mildaste varianten med symtom som vid förkylning.

Symtom på influensa

Tecknen på influensa kan variera. Vissa blir svårt sjuka, medan andra får lindrigare förkylningsbesvär. Vanliga kännetecken på sjukdomen är hosta, huvudvärk, hög feber samt muskel- och ledvärk. Du kan också få snuva, halsont, smärtor i bröstet, frossa och orolig mage.

Sjukdomen varar normalt tre till fem dagar, men du kan känna dig trött i ytterligare två till tre veckor.

Influensa kan utvecklas till lunginflammation, bihåleinflammation eller andra infektionssjukdomar eftersom man blir mottaglig för andra infektioner i samband med influensainfektionen.

Förebygga influensa

Influensa är så smittsamt att det är svårt att undvika att infektionen sprids. Smittrisken ökar om du träffar många personer och har tät kontakt inomhus. Utomhus sprids smittan inte lika lätt. Du kan minska smittrisken genom att undvika att ta i andra och tvätta händerna ofta. Använd gärna även handsprit när du tvättat händerna. Du kan också vaccinera dig.

Vaccination

Riskgrupper bör varje år vaccinera sig mot influensa. Till riskgrupper räknas människor som:

  • är äldre än 65 år
  • har en hjärt- eller lungsjukdom
  • har diabetes
  • har starkt nedsatt immunförsvar.

Smitta

Överföringen av virus sker genom luften när en smittad person hostar, nyser och andas ut, men också genom kontakt som att ta i hand. Det är svårt att undvika att föra smittan vidare, eftersom du är som mest smittsam redan ett dygn innan du blir sjuk.

Det brukar ta en till tre dagar från smittotillfället tills du blir sjuk. Om du har haft influensa ett år brukar risken minska för att du ska bli smittad igen under de närmast följande åren.

Egenvård

Eftersom influensa beror på ett virus kan den inte behandlas med antibiotika. Om du är frisk i övrigt räcker det att lindra besvären.

Följande kan du göra själv:

  • drick så mycket som möjligt
  • håll dig lugn och ligg gärna till sängs
  • sov mycket
  • stanna inomhus tills sjukdomen går över
  • undvik rökning och alkohol
  • tag febernedsättande och smärtstillande läkemedel om det behövs.

Fråga om råd

Har du frågor kan du dygnet runt kontakta en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom två timmar genom att logga in på Vårdomsorgs e-tjänst Mina vårdkontakter.