Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Rådgivning sker per telefon och är kostnadsfri. Du kan vara anonym. Ring 020-84 44 48.

Vad är Alkohollinjen?

Har du börjat fundera över dina alkoholvanor, kanske också över hur du skulle kunna förändra dem? Eller är du anhörig och behöver prata om det? På Alkohollinjen arbetar rådgivare som du kan diskutera din situation med. De kan också ge dig stöd så att du uppnår den förändring du önskar. All kontakt sker per telefon, det är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Varför finns Alkohollinjen?

Sedan flera år ökar alkoholkonsumtionen i befolkningen och allt fler får problem på grund av sina alkoholvanor. Bland dem som vill ha stöd till förändring kan det då vara ett alternativ att vända sig till Alkohollinjen.

För vem?

Alkohollinjen är till för personer som inte har för omfattande problem men som ändå har kommit fram till att de vill uppnå en förändring. Den som har svårare eller mer långvariga problem behöver ofta mer omfattande insatser.

Så fungerar det

Syftet med den metod vi använder är att öka din egen motivation och förmåga att förändra dina alkoholvanor.

Behandlingen anpassas efter hur allvarliga dina alkoholproblem är och vilka förändringar du är beredd att genomföra. Förutom kontakterna på telefon kan vi erbjuda hemuppgifter.

För vissa kan det räcka med ett enstaka samtal men andra kan behöva få stöd vid flera tillfällen. Den som vill ha flera kontakter med Alkohollinjen kan välja mellan att ringa själv eller att bli uppringd av våra rådgivare på den tid vi kommit överens om.

Vilka svarar på Alkohollinjen?

Bland rådgivarna finns folkhälsovetare, hälsopedagoger, mentalskötare, psykologer och sjuksköterskor. Alla har utbildats för att arbeta med telefonrådgivning av personer med alkoholproblem.

Samarbeten och finansiering

Alkohollinjen öppnade i januari 2007 och drivs sedan 2009 på Samhällsmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten finansieras av Stockholms läns landsting och Statens Folkhälsoinstitut.

Öppettider

Alkohollinjens öppettider är måndag till torsdag klockan 12.00 - 19.00 och fredag klockan 12.00 - 17.00.

Kontakt

Telefonnummer till Alkohollinjen 020-84 44 48
E-post till Alkohollinjen info@alkohollinjen.se

Beställ material

Välkommen att beställa kort med kortställ, som kan placeras i skolor, väntrum och andra lokaler. Ring på telefon 020-84 44 48 eller skicka e-post till info@alkohollinjen.se.