Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Rådgivning sker per telefon och är kostnadsfri. Du kan vara anonym. Ring 020-84 44 48.

Vad är Alkohollinjen?

Har du börjat fundera över dina alkoholvanor, kanske också över hur du skulle kunna förändra dem? Eller är du anhörig och behöver prata om det? På Alkohollinjen arbetar rådgivare som du kan diskutera din situation med. De kan också ge dig stöd att uppnå den förändring du önskar. All kontakt sker per telefon, det är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Varför finns Alkohollinjen?

Sedan flera år ökar alkoholkonsumtionen i befolkningen och allt fler får problem på grund av sina alkoholvanor. Bland dem som vill ha stöd till förändring kan det då vara ett alternativ att vända sig till Alkohollinjen.

För vem?

Alkohollinjen är till för personer som inte har för omfattande problem men som ändå har kommit fram till att de vill förändra sina alkoholvanor . Den som har svårare eller mer långvariga problem behöver ofta andra eller mer omfattande insatser. Anhöriga kan få stöd både för sin egen del och för att stödja sin anhörige.

Så fungerar det

Syftet med den samtalsmetod vi använder är att öka din egen motivation och förmåga att förändra dina alkoholvanor. Behandlingen anpassas efter hur allvarliga dina alkoholproblem är och vilka förändringar du är beredd att genomföra. Förutom kontakterna på telefon kan vi också erbjuda hemuppgifter. För vissa kan det räcka med ett enstaka samtal och andra kan behöva få stöd vid flera tillfällen. Den som vill ha flera kontakter med Alkohollinjen kan välja mellan att ringa själv eller att bli uppringd av våra rådgivare på den tid vi kommit överens om.

Vilka svarar på Alkohollinjen?

Bland rådgivarna finns folkhälsovetare, hälsopedagoger, psykologer och sjuksköterskor. Alla har utbildats för att arbeta med telefonrådgivning av personer med alkoholproblem.

Samarbeten och finansiering

Alkohollinjen öppnade i januari 2007 och drivs sedan 2009 på Samhällsmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten finansieras av Stockholms läns landsting och Statens Folkhälsoinstitut.

Öppettider

Alkohollinjens öppettider är måndag till torsdag klockan 12.00 - 19.00 och fredagar klockan 12.00 - 17.00.
Övrig tid kan du lämna meddelande på vår telefonsvarare. Arbetsbelastningen för våra rådgivare kan variera över dagen. Prova gärna olika dagar och tider om det är svårt att komma fram.

Kontakt

Telefonnummer: 020-84 44 48.

Alkohollinjen finns även på info@alkohollinjen.se.