När vi åldras blir vi känsligare för läkemedel och att ta flera läkemedel samtidigt ökar risken för biverkningar. Därför är det viktigt att du diskuterar med din läkare för att komma fram till en lösning som passar just dig.

Vår kropp förändras när vi blir äldre. Vi blir sjukare men också mer känsliga för olika läkemedel. Ju fler läkemedel vi tar desto besvärligare kan det bli för kroppen att hantera dessa utan biverkningar.

Hjärnan är en av de kroppsdelar som förlorar en del av sin förmåga vilket innebär att den blir känsligare för läkemedel. Njurarna tappar även de sin fulla kapacitet. Det påverkar vår förmåga att utsöndra läkemedlen via njurarna, vilket gör oss känsligare.

Faktorer som ålder, nuvarande och tidigare läkemedelsbehandlade sjukdomar, njurarnas funktion samt kroppsvikt har betydelse när läkaren ordinerar läkemedel. Även allergier, ärftliga faktorer och livsstil bör tas hänsyn till.

Beskriv din vardag

För att läkaren eller distriktssköterskan ska kunna göra en bra bedömning underlättar det om du försöker ge en så rättvis bild som möjligt av hur du lever ditt liv. Beskriv helt enkelt din vardag. Lider du av sömnproblem? Brukar du motionera? Får du värk när du promenerar? Vad äter du? Lider du av förstoppning?

Genom att kartlägga vardagen kan kanske mängden läkemedel minskas. Mer mjölk och ost i kosten istället för kalciumtabletter, motion, rikligt med vatten och frukt och grönsaker istället för medel mot förstoppning.

Våga fråga

Var frågvis som patient. Läkaren liksom distriktssköterskan finns för att hjälpa dig.

Förbered gärna frågor före besöket hos läkare eller distriktssköterska. Kanske kan du be om extra lång besökstid när du bokar tid. Då behöver ingen bli stressad.

Be gärna någon du litar på följa med till vårdcentralen eller sjukhuset. Det kan vara svårt att sålla bland all information. Då är det lättare att vara två som hjälps åt.

Hjälp att hålla koll på dina läkemedel

Benskörhet, led- och muskelsjukdomar, högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, mag- och tarmbesvär och demens. Listan kan göras ännu längre med sjukdomar vi kan få som äldre. Med många sjukdomar följer ofta ett större antal läkemedel. Ju fler läkemedel en person tar desto svårare blir det att förutsäga effekterna och eventuella biverkningar. Beskriv gärna nytillkomna symtom och fråga om det kan vara biverkningar av läkemedel.

Om du går till flera läkare kan det uppstå problem om inte varje läkare får veta exakt vilka läkemedel du använder. Det är viktigt att du även talar om vilka receptfria läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott du använder. De kan i vissa fall påverka effekten av annan medicinering:

  • en del bör inte användas tillsammans
  • i andra fall kan en anpassad dos behövas
  • de kan även behöva tas på olika tider under dagen för att få rätt effekt.

Några enkla hjälpmedel som underlättar för dig att veta vilka läkemedel du använder:

Läkemedelslista

Be om din aktuella läkemedelslista från den vårdcentral där du är listad. Den innehåller de läkemedel som vårdcentralens läkare skrivit ut till dig.

Meddela även din läkare de läkemedel som du fått till exempel vid sjukhusvistelse eller av privat läkare. På så sätt får din husläkare din aktuella och samlade läkemedelslista.

Byter du vårdcentral underlättar det om du tar med en aktuell läkemedelslista till din nya vårdcentral.

Läkemedelsförteckning

  • Personalen på ditt lokala apotek kan hjälpa dig att skriva ut en förteckning över de läkemedel som du hämtat ut de senaste 15 månaderna. Du måste hämta förteckningen själv. På förteckningen står läkemedlets namn, mängd, dosering och inköpsdag.
  • Du kan även hämta läkemedelsförteckningen genom att logga in på Vårdomsorgs e-tjänst Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på 12 månader betalar högst 2 200 kronor för dina läkemedel. Sedan får du frikort.
  • E-recept betyder att receptet som läkaren skriver ut till dig skickas elektroniskt till apoteket. Apotekspersonalen tar fram receptet direkt på datorn när du visar legitimation. Du behöver alltså inget pappersrecept. Du väljer vilket apotek i landet som du vill hämta ut medicinen på.
  • Rensa gärna ut i medicinskåpet med jämna mellanrum. Läkemedel har ett bäst-före datum. På apoteket kan du få särskilda plastpåsar att samla gamla läkemedel i. Du lämnar sedan in påsen på apoteket.
Keywords
äldre läkemedel