I ÖVERMORGON - måndag 4 juli

Höga Låga Al Inga halter Alm Inga halter Björk Inga halter Bok Inga halter Ek Inga halter Gråbo Inga halter Gräs Medelhöga - höga Hassel Inga halter Sälg, Vide Inga halter