När börjar man känna att man blivit äldre? Är det någonstans i 40-årsåldern då man har ett större perspektiv och kanske ser att livet någonstans där borta har ett slut. Barnen som växer upp påminner oss också om att tiden går. Kroppen börjar ge signaler om att vi blir äldre. Synen påverkas i 40-årsåldern och längre fram förändras hud och hår. Krämporna smyger sig på.

På många sätt kan det vara enklare att vara äldre. Man har mycket erfarenhet från ett långt liv och sett trender komma och gå. Man känner sig tryggare och har en bättre distans till sig själv.

Längre tillbaka hade ålderdom hög status i vår kultur. Äldre människor räknas fortfarande i många kulturer som visa. Kanske är den som är trygg i sig själv och som har stor livserfarenhet också vis.

Många fördomar kring åldrandet

Tyvärr finns det även en del fördomar när det gäller äldre och åldrandet. Särskilt gäller det fördomar kring sex och samlevnad. För inte så länge sedan fick inte äldre personer som bodde på ålderdomshem ha sex utan att vara gifta.

Men inget kan vara mer fel. Äldre människor är ofta mycket sexuellt aktiva. I undersökningar finns belägg för att äldre människor har mer sex idag än vad äldre från tidigare generationer hade.

Övergångsålder

Kvinnors klimakterium är känt sedan länge, men även männen har en övergångsålder. Då förändras kroppen och förutsättningarna för bland annat sex blir lite förändrade. Idag finns olika typer av läkemedel och andra hjälpmedel att tillgå för att sexlivet ska kunna fortsätta att utvecklas. Till exempel blir slemhinnorna i underlivet skörare och det blir viktigare att använda glidmedel vid sex. Ibland kan man även behöva använda lokalt verkande östrogen för att inte få ont efter samlag.

Den sexuella förmågan måste underhållas. När man av olika anledningar lever utan sexuell kontakt och närhet kan lusten försvinna. Det kan ta månader att sedan öva upp både lusten och förmågan igen. Men det går.

I massmedia förmedlas ofta en bild av hur människors sexliv ser ut där man inte känner igen sig. Det kan skapa en känsla av att vara eller göra fel. Men allt som känns rätt och båda parter är nöjda med är rätt.

Sexualiteten är en känslig levande del inom en människa. Den ser olika ut under olika perioder i livet. Förändringarna har egentligen inte med ålder att göra. Att kvinnor i klimakteriet förlorar östrogen betyder inte så mycket för lusten och njutningen som man tidigare trott. Lusten kan försvinna vid menopausen, men väldigt ofta kommer den tillbaka efter några år.

Att hålla passionen vid liv

Under förälskelsen är passionen ständigt närvarande och de älskande kan inte få nog av varandra. Man är ännu två skilda individer och kärlekslivet är lockande och spännande. Med tiden smyger sig vardagen på. Förälskelsen övergår till kärlek, trygghet och vänskap. Passionen svalnar för många.

Passion och trygghet går inte ihop hör man ofta. Men visst går de att förena om man vill. Hur håller man då passionen vid liv under ett långt liv tillsammans med en partner?

Att kunna tala med varandra och att även i fortsättningen vara två individer med varsina egna sfärer är viktigt. Att fortsätta att vara lekfull och att uppvakta varandra är viktiga delar i en kärleksrelation. Till exempel att resa bort över en helg tillsammans kan vara väldigt inspirerande för kärlekslivet. Ny miljö, fri från vardagens sysslor, kan göra att man kommer varandra närmare.

Sex och kärlek är ingen prestation. I kärlek kan man inte vara duktig. Tillsammans kan man prova sig fram för att göra de sensuella och sexuella mönstren mer avspända.

Kroppsuppfattning och jagkänsla

Vårt första levnadsår är viktigt för vår kroppsuppfattning och jagkänsla. Om man haft många goda kroppsupplevelser som barn ökar möjligheten att kunna njuta av kroppsberöring även som vuxen. Men människor som tidigt fått lära sig att kroppsliga behov är fula kan öva upp den goda känslan av beröring som vuxen, både för sig själv och för sin partner.

Många människor är ovana vid sensuell kroppskontakt. Kanske kramades aldrig föräldrarna vare sig med barnen eller med varandra. Men vi har alla ett grundläggande behov av att bli berörda och att beröra andra. Barn och husdjur kan locka fram dessa känslor utan att de känns otillåtna. Det är berikande för välbefinnandet att tillåta sig att både ge och ta emot beröring.

Massage kan vara ett sätt att bli berörd och också att få röra vid någon. Vid beröring frigörs må-bra-hormonet oxytocin. Det gör att vi blir lugna och att pulsen sjunker.

Önskan om närhet

Kärlek är viktigt för både män och kvinnor. Många män har en större förmåga att känna sexuell lust utan att andra delar i relationen känns bra. Sex kan ses som ett sätt att skapa närhet och ett medel att göra en dålig relation bättre. Män kan ibland uppfattas som ensidigt inriktade på sex fast det kanske mer handlar om längtan efter närhet.

Föreställningar finns även hos äldre generationer om att fina flickor inte njuter av sex. Det kan bli ett hinder för ett aktivt sexliv tillsammans med partnern.

Att vara tydlig och tala om vilka behov man har, att lyssna på varandra och visa omsorg är viktiga grundpelare i en relation. Det betyder mycket att få höra i ord vad man betyder för sin partner. Många människor har svårt att uttrycka sina känslor i ord och tänker ofta att partnern ändå vet. Men att få höra att man är älskad av den man håller av gör mycket för relationen.

Könsroller

Idag har vi betydligt fler möjligheter att leva ett bra liv än tidigare generationer. Kvinnor är i de flesta fall självförsörjande och inte lika ekonomiskt beroende som förr. Längre tillbaka var en kvinna lycklig om hennes man hade jobb och inte drack. Idag har kvinnor så mycket större möjlighet att själva välja och forma sina liv.

Skillnader mellan könen är störst i de äldre generationerna. Äldre mäns identitet hänger ofta samman med yrkesrollen. Äldre kvinnor har många gånger bara rollen som maka och mor. De äldre kvinnorna har lärt sig att sätta andras behov före sin egna och kan därför ha svårt att känna igen sina egna behov. Det kan då vara svårt att tillåta sig att ta plats.

Sjukdomar, mediciner och hjälpmedel

Sjukdomar, till exempel neurologiska sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdom, kan påverka sexlivet, lusten och den sexuella förmågan. Även läkemedel kan påverka. Var inte rädd för att ta upp frågan med din läkare. I vissa fall kan man lätt justera ordinationen så att inte läkemedelsbiverkan försämrar ditt sexliv. Genom att byta vissa blodtrycksläkemedel kan förmågan till erektion förbättras.

Sex är inte bara samlag utan spänner över ett stort spektrum av sensuella handlingar. Välbefinnande och den psykiska hälsan är viktigare för ett bra sexliv än den fysiska hälsan. Det är mycket sällan som sjukdom gör att man inte alls kan ha ett bra samliv. Det krävs lite fantasi bara. Den som även tidigare i livet varit öppen för variation och förnyelse har lättare att hitta nya vägar till njutning för sig och sin partner.

Många människor med hjärt- och kärlsjukdom tror att sex kan vara en stor påfrestning för hjärtat. Så är det inte. Ansträngningen vid ett samlag motsvarar ungefär att gå upp för två trappor.

Idag finns det hjälpmedel och även ett sortiment av produkter som kan stimulera till ett rikare kärleksliv. Både på apoteken och på RFSU:s webbplats hittar du ett antal olika produkter. Även sensuella filmer och böcker, som sensuella romaner, kan locka fram lusten. Hör efter på biblioteket.