Är du en man med ett aggressivt beteendemönster som du vill komma ur? Genom samtal med professionella kan man bryta detta mönster. Organisationer som exempelvis Manscentrum erbjuder samtal – enskilt eller i grupp.

Mäns våld mot kvinnor tar sig många former - från hotfulla och kränkande ord eller handlingar, extremt kontrollerande beteende, till våldtäkt, misshandel och mord. Mannen kanske upplever att han vinner något genom våldet, makten, kontrollen, men ingen har rätt till detta beteende och mönstret måste brytas. Barn påverkas också mycket negativt när andra i familjen är utsatta.

Vadå våldsam?

Män med ett våldsamt beteende som kommer i kontakt med behandlare av olika slag visar ofta gemensamma drag:

 • De ser sig i allmänhet inte själva som våldsverkare.
 • De kan känna sig uppgivna över att det alltid är "bråkigt hemma" utan att fundera över sin egen roll i sammanhanget.
 • De skyller på partnern eller ser sig som offer för olika omständigheter.
 • De har svårt att prata om vad de känner.
 • De saknar kontakt med andra män för tala om våldsbeteendet med på ett ärligt och förtroligt sätt.
 • De ser få eller inga utvägar för att komma ur sitt våldsbeteende.
 • De har svårt att hantera sina känslor gentemot sin partner och barnen.
 • De känner sig ofta kränkta och missförstådda och reagerar då hotfullt, extremt kontrollerande, aggressivt och våldsamt.
 • De känner ett överdrivet behov av att kontrollera hur kvinnan agerar, beter sig och vad hon har för avsikt att göra.

Om man känner igen något av detta eller tycker att man har fastnat i ett djupt destruktivt beteende som man vill bryta, kan det vara idé att ta kontakt med en professionell organisation som exempelvis Manscentrum eller Mansjouren. Se länkar till dem och andra uppe till höger.

Manscentrum

Manscentrum är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar på ett tiotal ställen i landet med stöd av kommuner, landsting och frivilligorganisationer.

Här arbetar professionella behandlare, socionomer och psykologer. De har tystnadsplikt, och man har rätt att vara anonym.

Manscentrum och Mansjouren samarbetar och hänvisar hjälpsökande till varandra. Mansjouren är en lekmannaorganisation för stöd och nätverksarbete.

Kontakt med stöd

Till Manscentrum kommer oftast män vars situation har gått för långt och blivit ohållbar. Det kan vara olika aktörer som tar initiativ till ett besök:

 • Mannen själv
 • Partnern
 • Någon bekant
 • Hälso- och sjukvården
 • Socialtjänsten
 • Familjerådgivningen
 • Kriminalvården.

De kan vara allt från vanemässiga våldsverkare till män som för första gången gett sin partner en örfil och inte känner igen sig själv och sitt beteende.

Kanske hotar partnern att lämna honom och ta med sig barnen. I sin förvirring och förtvivlan söker mannen för första gången hjälp. Han är motiverad att göra något för att förbättra situationen.

Det kan vara en mycket smärtsam punkt, men också ett gyllene ögonblick för förändring.

Bli uppringd av en rådgivare

Man kan ringa eller skriva till Manscentrum. Kontaktuppgifter finns via länken till höger. Om man ringer kan man lämna sitt telefonnummer och blir då uppringd av en rådgivare, som är psykolog eller socionom. I normalfallet blir man uppringd inom några dagar och får en tid för ett utredande samtal inom tre veckor.

Syftet med första mötet är att klara ut om och hur man ska gå vidare. Man får berätta om sin situation och sina upplevelser. Handläggaren bedömer situationen och ens motivation till förändring.

Behandling bryter beteende

Behandlingen går heller inte ut på att någon annan ska lösa ens problem. Ansvaret för ens våldsamma beteende och hur man hanterar det är fortfarande ens eget.

Men man betonar att det är ett beteende. Man kanske är våldsam, aggressiv, kontrollerande, hotfull eller svartsjuk. Det är inga inneboende egenskaper. Det är olika sätt att agera vilka går att bryta och förändra, om man får hjälp på vägen, antingen genom individuella samtal eller i grupp.

Att axla ansvaret

Mycket av arbetet handlar om att börja ta ansvar. Att inte se sig själv som ett offer för omständigheterna eller ens partners beteende. Man kanske blir rädd, arg, ledsen, kränkt när partnern gör si eller så. Men man kan välja om man ska reagera som:

 • Ett hunsat barn ("Hur jag än gör blir det bara fel, det känns så hopplöst, och nu är du arg på mig igen, jag har det så jobbigt, det är så synd om mig.").
 • En auktoritär förälder ("Nu räcker det, skärp dig, du är inte klok, det går inte att prata med dig, om du inte slutar så...").
 • En jämlik vuxen ("Jag ser att du är upprörd och jag förstår varför. Det finns säkert saker jag behöver ändra på. Låt oss se hur vi kan lösa det här tillsammans.").

Verktygslåda visar valmöjligheter

Samtalen kan ge tillgång till en ny verktygslåda som ger ett större utbud av valmöjligheter för att lösa situationer där man tidigare använt våld eller hot om våld. Genom verktygen kan man:

 • Få kunskaper och insikter att förstå processen som leder till att man använder våld.
 • Öka ens självständighet så att man inte bara reagerar oövertänkt och reflexmässigt.
 • Minska ens sårbarhet.
 • Träna upp ens förmåga till inlevelse.
 • Hitta nya mönster för dialog.
 • Lära sig nya strategier för att handskas med konflikter.

Samtalen kan vara individuella eller i grupp. I de flesta fall rekommenderas individuella samtal. Det gäller framför allt män som är motiverade och redan har en viss insikt i sitt eget ansvar för situationen.

Ger god grogrund

Även om Manscentrums behandlingserfarenheter inte utvärderats vetenskapligt anses resultaten vara goda. Ansvariga uppger att 80 till 90 procent av männen som genomgått behandling lyckas lära sig bryta sitt våldsbeteende helt och hållet.

Männen har fått möjlighet att sätta ord på sina känslor och kan hantera motgångar på ett mognare sätt.

De flesta tycker att de fått bättre livskvalitet, bättre sociala villkor och bättre relationer till kvinnor. Det ger en god grogrund för framtiden.

Läs mer

Läs mer i menyn till vänster eller genom att klicka på länkarna till höger.