En del människor mår så dåligt att de helt enkelt inte vill leva längre. För anhöriga och vänner till någon som har självmordstankar kan det vara svårt att förstå.

Det kan vara svårt att veta hur man ska uppträda eller hur man kan hjälpa till. Ofta syns det inte utanpå hur dåligt någon mår. Och därför kanske omgivningen inte alltid förstår hur allvarlig personens dödsönskan är. Man tänker kanske att det bara är en svacka som går över. Ibland vill man som vän eller anhörig inte lägga sig i någon annans privatliv för mycket.

Ibland kan omgivningen tro att den som uttrycker en önskan att dö inte menar det på riktigt, att det är ett slags rop på hjälp. Det är först när tankarna eller hoten om självmord leder till en fysisk handling som omgivningen inser allvaret och då kan det vara för sent.

I dagens samhälle är integritet och självständighet viktiga. Men det är minst lika viktigt att kunna ge hjälp till den som behöver det. Ibland krävs det så lite. Ett vänligt ord, en fråga om hur helgen har varit eller ett telefonsamtal. Vetskapen om att du finns tillhands när din vän behöver dig är viktig.

Risker

Det finns många omständigheter som kan bidra till eller utlösa tankar på självmord.

Depression

Det vanligaste är depressioner. Händelser som kan leda till depressioner är bland annat:

  • relationsproblem
  • ensamhet
  • kroppsliga sjukdomar
  • arbetslöshet
  • åldrandet med försämrade fysiska funktioner, som dålig syn eller sämre hörsel
  • förluster av något viktigt i livet, som någon närstående som gått bort.

Alkoholpåverkan

En för hög alkoholkonsumtion kan också leda till depression. Alkoholpåverkan kan även göra så att spärren mellan att bara tänka på självmord till att faktiskt begå en självmordshandling försvinner. Många som tagit sitt liv har varit alkoholpåverkade.

Vad du kan göra som anhörig

Som anhörig eller vän till någon som genomgår en livskris är det viktigt att känna igen tecknen på detta. Personen som mår dåligt kanske inte vet hur han eller hon ska be om hjälp, eller tror kanske inte ens att hjälp finns att få.

Om du förstår att din släkting eller vän inte mår bra kan du till exempel se till att hålla lite tätare kontakt, ringa lite oftare, aktivera personen ifråga - komma på besök eller kanske gå ut på en promenad tillsammans eller fika ihop. Det viktiga är kontakten med en annan människa, inte att man gör märkvärdiga saker. Viktigt är att det finns någon som lyssnar, kan ge stöd och kanske förmedla hopp.

Försök ta reda på vilka behov din vän har. Äter han eller hon ordentligt? Kommer personen ut och rör på sig? Se vad du kan göra för att behoven ska fyllas.

Försök att prata om problemet. Ofta hjälper det att personen får höra en annan syn på problemet. Kanske är allt inte så svårt som han eller hon föreställer sig. Om du märker att det inte hjälper eller att personen drar sig undan kan det vara dags att fundera på professionell hjälp.

Kanske kan du erbjuda dig att ringa eller följa med till läkaren eller psykologen. Även om personen måste klara av besöket ensam kan det vara skönt att veta att någon väntar när man är färdig.

Se till att inte göra mer än du själv orkar och klarar av. Om du säger att personen som mår dåligt får ringa dig när som helst, måste du vara beredd på samtal mitt i natten eller på andra olämpliga tider. Om du känner att detta känns svårt är det bättre att säga att du kan bli nådd de tider som passar dig.

Om du är nära anhörig till någon som har försökt begå självmord kan det vara bra att själv prata med en psykolog om hur du mår efter det som har hänt. Kanske tar du på dig skulden eller har andra frågor och funderingar som du behöver få svar på.

Det är långt ifrån alla med självmordstankar som verkligen försöker ta sitt liv. För de flesta går det aldrig längre än till just tankar. Det är viktigt att visa att det finns hjälp att få. Med vänner och anhöriga som bryr sig om kan risken att tanke omsätts i handling minska.

Fråga om råd

Har du frågor? Kanske har någon annan undrat samma sak. Under vårdcentral.

Råd till anhörig

Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.