Vilken är skillnaden mellan psykiatriker, psykolog, kurator och psykoterapeut?

Psykiatriker

Psykiatrikern arbetar med att diagnostisera och behandla psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Han eller hon är specialist inom området psykiska sjukdomar och har rätt att skriva ut mediciner.

En psykiatriker har först fem och ett halvt års utbildning fram till läkarexamen och sedan minst ett och ett halvt års allmäntjänstgöring, så kallad AT-tjänstgöring. Därefter kan Socialstyrelsen, efter ansökan från läkaren, utfärda en legitimation. Efter ytterligare fem års specialistutbildning inom psykiatri kan läkaren, efter ansökan, få specialistkompetens inom psykiatri. Specialistutbildningen kallas även för ST-tjänstgöring.

Psykiatrikern har basutbildning i psykoterapi. Efter två års psykoterapeutiskt arbete under handledning kan psykiatrikern ibland välja att vidareutbilda sig till legitimerad psykoterapeut. Det kan han eller hon göra genom en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning. Läs mer om legitimerad psykoterapeut längre ner i texten.

Här på Vårdomsorg hittar du adress och telefonnummer till en psykoterapeut.