De flesta av oss har perioder när vi mår psykiskt dåligt. Ofta går det över efter ett tag, men om du känner att du inte blir bättre finns det bra hjälp att få för att behandla och lösa dina psykiska problem.

Psykiska problem kan se väldigt olika ut. Ibland har det kanske inte hänt någonting speciellt, men tillvaron och framtiden känns meningslös. Ibland kan det ha hänt något utöver det vanliga, i privatlivet, på fritiden, i arbetet eller i skolan. Och ibland kan det vara ett särskilt problem, som ett missbruk eller en fobi.

Vad det än är för slags psykiskt problem kan du ibland behöva professionell hjälp. Det kan vara för att:

  • ändra invanda föreställningar och beteenden
  • lära dig att se dig själv på ett nytt sätt
  • komma i kontakt med och bearbeta dina känslor
  • acceptera begränsningar och se möjligheter.

Många vill inte söka hjälp för psykiska problem. De kan tycka att det är pinsamt eller att de belastar vården med sina problem. Men din psykiska hälsa är precis lika viktig som din fysiska hälsa. Ungefär 15 procent av befolkningen söker någon gång hjälp för psykiska problem, så det är inte så ovanligt som många tror.

Olika terapiformer

Det finns flera olika former av högkostnadsskydd in. Har du betalat sammanlagt 900 kronor får du ett frikort och slipper fler avgifter. Frikortet gäller under ett år från det första besöket som anges på högkostnadskortet.

Går du hos en privat psykoterapeut kan priserna variera mycket. Ett besök kostar oftast mellan 500 och 1 000 kronor. Ibland kan det vara billigare om du är student.