Psykoterapi kan du söka på egen hand. Utbudet är stort och det kan vara svårt att veta vart du ska vända dig. Här kommer några tips och länkar som underlättar sökningen.

Riksföreningen PsykoterapiCentrum förmedlar kontakt med legitimerade psykoterapeuter som erbjuder psykoterapi på psykodynamisk grund.

Beteendeterapeutiska föreningens hemsida kan du själv söka efter terapeuter med inriktning på kognitiv beteendeterapi, KBT.

Hos Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier hittar du också en lista på legitimerade psykoterapeuter med KBT-inriktning.

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder psykodynamisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi till reducerat pris. Terapeuterna/studenterna får handledning av legitimerade psykoterapeuter och erfarna handledare.

Internetpsykiatrienheten vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge erbjuder internetförmedlad KBT-behandling. Här behöver man ingen remiss.

Genom Samrådsforum för psykoterapi förmedlas adresser till ett flertal intresseföreningar för psykoterapi.

Organisationer och stiftelser

Du kan också kontakta psykoterapimottagningar som bedrivs av organisationer och stiftelser, till exempel S:t Lukas och Ericastiftelsen.

Vad kostar det?

Många psykoterapeuter är också läkare. Läkarbesök, både på landstingets mottagningar och hos de privata läkare som är anslutna till Försäkringskassan, går på högkostnadskort/frikort. Läs mer om högkostnadskyddet genom att klicka på länken uppe till höger.

Om du går hos en privat psykoterapeut kan priserna variera mycket. Priserna ligger oftast mellan 500 och 1000 kronor per besök. Ibland kan det vara billigare om du är studerande.