Det finns tidiga tecken på en psykos som du som anhörig eller nära vän kan vara uppmärksam på, men allting är inte psykos. Människor reagerar olika på kriser.

Det finns många beteenden hos en människa som är helt normala, även om de kan uppfattas annorlunda av familj, vänner och lärare.

Det är viktigt att komma ihåg att alla människor är olika och har olika sätt att reagera på jobbiga saker som inträffar i livet. Man kan vara fräck, tanklös, lat, självupptagen, irriterad, grälsjuk, rebellisk, blyg, inbunden, överkänslig och ha lätt till tårar för att något har inträffat som framkallar just dessa känslor.

Den här typen av reaktion behöver inte vara en källa till oro. Alla de här uttrycken kan vara helt normala och övergående reaktioner på en svår och pressande händelse som till exempel en separation, ett dödsfall i familjen, en familjekris, en flytt eller en fysisk sjukdom.

Som anhörig eller vän till någon som mår dåligt kan du försöka att stötta och uppmuntra.

Tidiga tecken på psykos

I den känsliga fasen mellan ungdomsperioden och vuxenlivet händer det att en person går igenom en mognadsprocess som gör att han eller hon kan bete sig annorlunda och delvis vara personlighetsförändrad. Det är till exempel vanligt med starka känsloutbrott och ett avvisande beteende speciellt mot nära anhöriga som föräldrarna.

Ett sådant beteende är naturligt och kan till och med vara önskvärt eftersom det kan vara en del av en frigörelseprocess. Om beteendet däremot varar under lång tid och dessutom stör många delar av livet som förhållandet till kamrater, skola, fritidsintressen och arbete finns det anledning att tala med personen om att söka hjälp för att få en professionell bedömning.

Ett första steg är förstås att visa att man är intresserad och villig att lyssna. Men man bör även försöka övertala personen att träffa en psykiatriskt kunnig person, till exempel inom den psykiatriska öppenvården i det område där man bor. Det går även bra att söka hjälp hos vårdcentralen för att få en bedömning.

Det kan finnas andra orsaker än psykos till ett förändrat beteende, till exempel missbruk eller någon annan form av psykisk ohälsa som depression eller ångest. I alla dessa fall bör man försöka få till stånd en professionell bedömning.

Om någon nära släkting till personen har en psykossjukdom stärker det misstanken om att det kan vara början till en psykossjukdom.

Det är viktigt att inte dröja för länge med att försöka få en bedömning av tillståndet eftersom en tidig behandling förbättrar oddsen för att det kommer att gå bra.

Tidiga tecken på psykos kan vara att någon:

 • drar sig tillbaka från familj och vänner
 • är rädd för att lämna hemmet
 • sover dåligt och äter lite
 • är extremt upptagen av ett speciellt tema, till exempel döden, politik eller religion
 • försummar den personliga hygienen
 • presterar sämre än tidigare i skolan
 • har problem att koncentrera sig och komma ihåg saker
 • pratar om eller skriver saker som är obegripliga för andra
 • får panik, är extremt ängslig, märkbart deprimerad eller har självmordstankar
 • blir avtrubbad
 • saknar uttryck för känslor
 • har tydliga svängningar i humöret
 • har opassande känslomässiga reaktioner
 • hör röster som ingen annan kan höra
 • tror att man är utsatt för konspiration, spioneri eller förföljelse
 • tror att man blir skadad eller påverkad till att göra saker mot sin vilja av till exempel tv-apparaten eller djävulen
 • tror att man har speciella egenskaper
 • tror att ens tankar blir påverkade eller att det går att påverka andras tankar.

När är det dags att söka hjälp?

Om du misstänker att en anhörig har drabbats av en psykos bör du snarast ta kontakt med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller de mobila team som finns inom psykiatrin.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård och omsorg upptill på sidan. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via internet. till höger.

Fråga om råd

Om du är osäker på hur du ska göra kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom två timmar genom att logga in på Mina vårdkontakter. Klicka på länken till höger.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan även tala om vem som är din husläkare.

På andra språk

 • För råd på arabiska ring 08-528 528 38.
 • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96.