Stöd från närstående, vänner och anhöriga är mycket viktigt för den som är nedstämd eller är på väg in i en depression. Du som är anhörig kan ge stöd genom att vara närvarande, lyssna, visa förståelse och stötta. Långvarig vän- eller anhörigrelation är viktig i en sådan här situation.

Om du har en vän eller anhörig som är nedstämd eller visar tecken på att glida in i en depression är det viktigt att ni försöker prata. Gärna på en plats som ger lugn och ro. Ha gott om tid att samtala.

Du kan ge stöd genom att vara närvarande, lyssna, visa förståelse och stötta. En långvarig vänrelation är viktig i en sådan här situation.

Lyssna

Att lyssna aktivt och försöka förstå hur den som är nedstämd mår är ett bra sätt att ge stöd. En person som är nedstämd är sårbar och känslig för att bli avvisad. Försök att uppmuntra och inge hopp, men var inte överdrivet optimistisk. Ställ inga krav.

Föreslå aktiviteter

Ett annat tips är att ringa ofta och föreslå att ni kan träffas, så att personen inte isolerar sig. Föreslå gärna aktiviteter som du vet att personen brukade uppskatta innan han eller hon blev deprimerad.

Hjälp i vardagen

Du kanske kan hjälpa till med praktiska göromål som att handla, laga mat, tvätta eller andra saker som kan underlätta vardagen för din vän.

Om symtomen på depression förekommer varje dag under minst två veckor är det lämpligt att ta kontakt med husläkaren. Föreslå gärna att du kan följa med vid besöket. Om det finns anledning att tro att depressionen är svår eller att det förekommer självmordtankar måste ni kräva att få en tid hos läkaren så snabbt som möjligt. Obehandlad svår depression kan innebära en stor risk för självmord.

Anhöriga kan också behöva stöd

För att själv orka med är det viktigt att även du som närstående får stöd. Det är en naturlig reaktion och tillåtet att bli trött eller irriterad ibland. Försök att leva ditt eget liv i den mån det går och avstå inte från det du tycker om att göra. Du behöver positiva möten och händelser för att orka med.

Du kan vända dig till en intresseförening för att få stöd och råd när orken inte räcker till. Där kan du få information och hjälp att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.