Det finns inget enkelt svar på när du ska söka hjälp för din ångest. De flesta som söker hjälp gör det när egenvården inte längre fungerar och när ångesten har blivit så svår att den påverkar det dagliga livet. Dra dig inte för att söka hjälp för din ångest. Den går att behandla.

Det är inte ovanligt att man söker hjälp för sin ångest vid en krissituation i livet. Ångesten kan då vara förvärrad av depression, alkoholmissbruk eller en överdriven oro för sjukdomar.

Många kan ha sökt hjälp tidigare för olika kroppsliga besvär som kan höra ihop med ångesten. Det kan till exempel vara magkatarr, huvudvärk eller smärtor i bröstet. Tyvärr är det också så att många, framför allt män, drar sig för att söka hjälp. Det innebär att det finns personer som går omkring med ångest i onödan, eftersom den går att behandla.

Du bör söka hjälp om du har ångest som begränsar dig i ditt dagliga liv, och om du dessutom har provat olika former av egenvård utan resultat. Du kan också söka råd och stöd hos en patientförening, stödorganisation eller liknande.

Fråga om råd

Undrar du över något? Kanske har någon annan undrat samma sak. Mina vårdkontakter.