En ångestattack är inte bara skrämmande för personen som får den. Anhöriga kan också bli rädda och känna sig hjälplösa.

Ångest tar sig olika uttryck hos olika människor. Oavsett hur stark ångesten är för personen som upplever den, påverkar den även nära och kära.

Är ångesten någorlunda lätt att hantera är det inte säkert att du som anhörig märker av den. Den som är drabbad har hittat sätt att dölja sin ångest.

Om ångesten är starkare och du märker att personen i fråga mår dåligt är det viktigt att ta problemen på stort allvar. Svår ångest kan vara en mycket obehaglig upplevelse. De kroppsliga uttrycken kan vara så starka att man är rädd för att förlora förståndet eller rent av tror att man ska dö.

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att man varken blir tokig eller dör av ångest.

Kunskap är A och O

Om du vill hjälpa en nära vän eller anhörig som mår dåligt är det bra om du skaffar dig kunskap. Ett sätt är att ta kontakt med anhörigföreningar som Ångestsyndromsällskapet eller Svenska OCD-förbundet ANANKE. De kan ge dig bra information om ångest, dess orsaker och behandlingar.

Föreningarna kan också hjälpa dig att komma i kontakt med andra i liknande situationer. Det kan vara en stor lättnad när man känner sig ensam om sina problem.

Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.

Det finns många bra böcker som kan ge kunskap vid de olika ångestsjukdomarna, till exempel:

  • "Fri från oro, ångest och fobier: råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi" av Maria Farm Larsson och Håkan Wisung.
  • "Ingen panik" av Per Carlbring och Åsa Hanell.
  • "Lilla panikboken" av Derrick Sillove och Vijaya Manicavasagar.
  • "Social fobi - Effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi" av Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring och Gerhard Andersson.

Prata om besvären

Försök att prata med den som mår dåligt, utan att tjata, bagatellisera eller förlöjliga. Det finns mycket skam förenat med ångestsjukdomar. En person som till exempel lider av tvångssyndrom inser själv det absurda i sina tankar och handlingar, men kan ändå inte låta bli att skrämmas av tankarna och genomföra ritualerna. Det gör att många skäms och drar sig för att söka hjälp.

Det är helt naturligt att tappa sugen ibland när någon man tycker om mår dåligt. Anförtro dig gärna åt någon utomstående som du kan vända dig till. Som anhörig eller vän har du en viktig uppgift. Du kan få den drabbade att tro på att det finns hjälp. Det är viktigt att även du har stöd.

Fråga om råd

Undrar du över något? Kanske har någon annan undrat samma sak. Under Mina vårdkontakter. Här får alla som frågar svar.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan även tala om vilken vårdcentral du är listad på.

På andra språk

  • För råd på arabiska ring 08-528 528 38.
  • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96.