Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. Om du sover bra på natten klarar du lättare av stress och påfrestningar under dagen. Att veta det kan vara stressande och göra det ännu svårare att sova. Prova då några av våra tips.

Vi sover bort närmare en tredjedel av dygnet – och en tredjedel av livet. Sömnen är livsviktig. Det hjärnan slitit ut under dagen måste återställas, sömnen är hjärnans återställare. Då stänger hjärnan av alla vanliga tankeprocesser och låter större delen av hjärnans celler återhämta sig.

Sömncykler

Sömnen är inte ett helt passivt tillstånd. I dag vet vi att den är uppdelad i så kallade sömncykler på mellan en och två timmar. Det är insomningsstadiet, stabil sömn, djup sömn och drömsömn eller REM-sömn. REM står för rapid eye movement, snabba ögonrörelser.

Hjärnan på sparlåga

Kroppens återhämtning och uppbyggnad sker under djupsömnen. Hjärnan arbetar då långsammare och tillverkningen av stresshormon går på sparlåga. Drömmar dyker upp då och då under de olika sömnstadierna, men de är vanligast under REM-sömnen. Då arbetar hjärnan aktivt på ett sätt som påminner om när man är vaken.

Vi behöver mellan sex och nio timmars sömn beroende på hur effektiv sömnen är. Sömnkvaliteten bestäms framför allt av:

  • hur lång tid du har varit vaken. Ju längre tid du har varit vaken, desto djupare och ”snabbare” sömn
  • när på dygnet du sover. Det är lättast att sova när den biologiska klockan är inställd på natt och kroppens ämnesomsättning är låg.

Stress försvårar god sömn

De allra flesta har någon gång upplevt en sömnlös natt på grund av att man är stressad, uppjagad eller bekymrad över något. Kroppen är så sinnrikt konstruerad att den automatiskt kan ta igen en sömnlös natt natten efter. Men om du ständigt är stressad blir det svårare att ta igen sömnbristen. vårdcentralen om du har haft problem med stress och sömnrubbningar under en längre tid. Långvariga sömnproblem leder ofta till sämre livskvalitet, och det är viktigt att få hjälp.

Boktips:

  • Sömn – sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Marie Söderström, 2007.
  • Bli fri från sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Jerker Hetta, Lars Ström och Richard Pettersson, 2007.
  • Sov gott! Susanna Jernelöv, 2007.
  • Goda sömnboken. Helén Wallskär och Torbjörn Åkerstedt, 2008.