Värmeslag är ett livshotande tillstånd, särskilt för små barn och äldre personer. Det kan uppstå när kroppens egen förmåga att styra sin temperatur inte fungerar. Lättare former kan du själv behandla genom att dricka vatten och vila i skuggan. Allvarligare fall kräver snabb professionell vård, inklusive påfyllning av vätska, näring och salter.

Värmeslag är extra farligt för små barn och äldre personer. Små barn har ofta inte fått igång sin förmåga att svettas. De blir därför extra känsliga för värme. Äldre personer har ofta andra fysiska problem som gör att de påverkas mer.

Värmeslag inträffar oftast vid väder när luftfuktigheten är hög och det är väldigt varmt.

Symtom på värmeslag

Det främsta symtomet är att kroppstemperaturen är över 40 grader. Andra symtom är:

  • huvudvärk
  • illamående, kräkningar
  • synstörningar
  • yrsel, irritation, förvirring
  • snabb puls
  • rödflammig torr hud.

Det finns lindrigare former av värmeslag som inte kräver sjukhusvård. Om du exempelvis är utmattad och har huvudvärk, men svettas normalt, räcker det att uppsöka skugga och fylla på med vätska och salter.

Förebygg värmeslag

Tänk på att kroppen behöver vänja sig vid värme. Var alltid försiktig i solen de första dagarna av semestern. I varma länder med hög luftfuktighet tar det längre tid att anpassa sig till värmen, drick därför mycket vätska.

Tänk på att du också svettas ut salter som behöver ersättas. Fyll på genom att ta extra salt på maten.

Var extra försiktig med små barn, de är känsligare för värmen än vuxna personer. Spädbarn bör ha en skyddande solhatt.

Fysisk ansträngning

När man anstränger sig fysiskt förlorar kroppen mer salter och vätska. Man ska därför vara extra uppmärksam på symtom, och tänka på att man behöver dricka mer vätska och äta salt mat i samband med fysisk ansträngning, hög luftfuktighet och värme.

Fråga om råd

Om du undrar över något kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom en timme genom att logga in på Vårdomsorgs e-tjänst Hitta vård och omsorg.

Undersökning vid värmeslag

Ta tempen. En kroppstemperatur på över 40 grader samt några av ovanstående symtom kan tyda på värmeslag.

Behandling vid värmeslag

Det viktigaste är att personen får hjälp att uppsöka någon sval plats och att kyla ner kroppen. Du kan exempelvis lägga ett blött lakan över honom eller henne. Uppsök vård så snart som möjligt. Den drabbade kan behöva få näring och salter tillförda i form av dropp.