Vad tänker du på när du hör ”första hjälpen”? En förbandslåda med ett rött kors på, någon som ger hjärt- och lungräddning eller ambulanser med tjutande sirener?

De flesta av oss har en uppfattning om vad första hjälpen handlar om, men vet du egentligen vad första hjälpen är och vad du kan göra? Ta reda på hur du ska göra - innan det händer.

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i livshotande situationer, men också om att kunna hjälpa personer med mindre skador eller lindriga sjukdomar. Första hjälpen innebär ett antal enkla åtgärder som de flesta av oss kan utföra i en akut situation. Syftet är att rädda livet på någon som är akut skadad eller sjuk, att förhindra att tillståndet förvärras eller att förbättra möjligheterna till tillfrisknande.

Ibland kan det vara svårt att bedöma hur pass allvarlig en skada eller sjukdom är. Med kunskaper i första hjälpen blir det enklare att ta reda på vad som är fel och agera på ett bra sätt. Det blir lättare att bedöma om läkarvård behövs och vart man i så fall ska vända sig. Ska du kontakta distriktssköterskan, husläkaren, jourmottagningen eller akutmottagningen, eller ska du ringa nödnumret 112 till SOS Alarm?

Egenvård

Mindre skador och lindriga sjukdomar kan du ofta behandla själv. Det kan till exempel handla om att vårda småsår, mindre brännskador och getingstick eller att linda en stukad handled eller en vrickad fot. Är du osäker på om professionell vård behövs kan du alltid kontakta din husläkarmottagning eller ringa Vårdomsorg, , och be att få tala med en sjuksköterska.

Innan ambulansen är på plats

Vid allvarliga situationer som till exempel hjärtinfarkt, hjärtstopp, trafikolyckor, eldsvådor, samt kvävnings- och drunkningsolyckor är det ofta självklart att larma 112 för hjälp. Det är viktigt att larma så fort som möjligt eftersom det dröjer ett tag innan ambulans, eller i speciella fall sjö-, flyg-och fjällräddningen, är på plats. Då kan du genom kunskaper i första hjälpen förhindra och mildra allvarliga skador, eller till och med rädda liv. Man brukar då tala om livräddande första hjälp som bland annat består av att leta efter tecken på liv hos den skadade eller sjuke, det vill säga normal andning, rörelser och till exempel hosta. Stabilt sidoläge som ger fri luftväg och förhindrar kvävning, mun-till-mun-andning, hjärt- och lungräddning och stoppa blödningar är olika insatser som kan utföras på plats.

Övning ger färdighet

Teoretisk kunskap, praktisk övning och/eller erfarenhet i första hjälpen ger större möjligheter att utföra den åtgård som behövs i en akut situation. Utbildning minskar ofta rädslan och osäkerheten för att göra fel. SOS Alarm 112 ger råd och anvisningar per telefon i en akut situation. Utbildning i första hjälpen och HLR, hjärt- och lungräddning, erbjuds av bland annat Röda Korset och Svenska rådet för hjärt-lungräddning.