Vissa skador är vanligast förekommande under sommar- och vintersäsong.

Läs om olyckor på sommaren och vintern