Med nödnumret 112 kan du bland annat nå ambulans, polis och räddningstjänst genom ett enda telefonsamtal. Telefonnumret fungerar i hela Sverige och i många EU-länder.

Ring 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp av ambulans.

Är det inte akut kan du istället ringa Vårdomsorg på telefon med sjukvårdsrådgivning . Om sjuksköterskan bedömer att du behöver hjälp av ambulans kan du kopplas direkt till 112 eller själv ringa ambulansbeställningen 08-454 21 00.

Vem svarar på 112?

När du ringer 112 möts du alltid av en SOS-operatör eller en SOS-sjuksköterska. Rör det sig om ett sjukvårdssamtal kopplas samtalet vidare till en SOS-sjuksköterska för bedömning. Vid större olyckor kan det hända att många ringer samtidigt och det tar något längre tid att komma fram. Då är det viktigt att du inte lägger på luren och försöker ringa igen för då förlorar du din plats i turordningen.

SOS-operatören eller SOS-sjuksköterskan börjar alltid samtalet med: "SOS 112, vad har inträffat?"

Det är viktigt att du klart och tydligt försöker svara på SOS-operatöterns eller SOS-sjuksköterskans frågor. Berätta varför du ringt, vad som har hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån och var hjälpen behövs.

Nödvändiga frågor

Alla är inte förberedda på att bli intervjuade när de ringer 112. De blir stressade och upprörda när det ställs många frågor. Frågorna är nödvändiga för att den du pratar med ska få reda på vad som har hänt. SOS-sjuksköterskan bedömer hur allvarlig situationen är, vilka resurser som krävs och hur snabbt de behöver sättas in.

Är det en nödsituation kopplas ytterligare en operatör in för så kallad medlyssning, ett arbetssätt som gör att ambulans och andra resurser kan skickas till olycksplatsen mitt under pågående samtal.

SOS-sjuksköterskan förhör sig noga om den sjuke eller skadades medicinska tillstånd. Om det behövs kan SOS-sjuksköterskan hjälpa till med råd om hur du på bästa sätt kan hjälpa personen innan ambulans är på plats. Ring genast tillbaka till 112 om den sjukes eller skadades tillstånd förvärras innan ambulansen kommit fram.

Fakta om 112

Telefonnummer 112 är ett nationellt nödnummer. 112 fungerar dessutom i stora delar av EU. Genom 112 når du:

 • ambulans
 • polis
 • räddningstjänst/brandkår
 • giftinformationscentralen
 • räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen
 • jourhavande präst
 • jourhavande medmänniska
 • socialjour
 • tullen för narkotikatips
 • sjöräddningen
 • miljöräddningstjänst till sjöss.

Fråga om råd

Om du inte är svårt sjuk eller allvarligt skadad, men är i behov av allmän sjukvårdsinformation eller medicinsk rådgivning, kan du dygnet runt prata med en sjuksköterska. . De som svarar kan även tala om vem som är din husläkare.

Du kan även dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet genom att logga in på Mina vårdkontakter och få ett personligt svar inom två timmar.

På andra språk

 • För råd på arabiska ring 08-528 528 38.
 • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96.