Andning och blodcirkulation skiljer sig hos barn i olika åldrar. Därför ser första hjälpen till barn lite olika ut beroende på om de är spädbarn eller om de är över ett år.

Livräddande första hjälp ges på plats några minuter efter ett olycksfall eller hastigt insjuknande, i väntan på att ambulansen ska komma. Det gäller att snabbt hjälpa den skadade eller sjuke att få i sig syre eller förhindra denne från att förblöda.

Misstänker du att barnet har skadat huvudet eller nacken var varsam när du undersöker. Stöd nacken om du måste flytta på barnet.

Det är viktigt att larma 112 så tidigt som möjligt. Finns någon annan i närheten be denne ringa 112 och berätta vad som hänt. Ropa på hjälp om det inte finns någon annan person i din direkta närhet.

När du ringer 112

 • Beskriv vad som har hänt.
 • Tala om vem du är och varifrån du ringer.
 • Ange antalet skadade, hur många som är barn respektive vuxna, vilken typ av skador.
 • Berätta om någon sitter fastklämd, vilka typer av fordon som är inblandade. Om det gäller långtradare eller lastbilar är det bra att notera om det finns en orange skylt med texten farligt gods.
 • Berätta vilken typ av väg det är, om det är en motorväg, vilken körbana och vilken riktning.

Minnesregel

Om det inte finns några livstecken hos barnet:

 1. Starta hjärt- och lungräddning (HLR) med fem inblåsningar.
 2. Gör sedan tre serier med 30 tryck och två inblåsningar.
 3. Larma
 4. Fortsätt HLR med att växla mellan 30 tryck och två inblåsningar tills hjälp är på plats eller barnet andas normalt.

Så här gör du

Kontrollera i tur och ordning:

 • Medvetande
 • Andning
 • Finns tecken på liv? Rör sig barnet, sväljer eller andas normalt?

Ge sedan den hjälp som behövs.

1. Är barnet vid medvetande?

 • Ropa på barnet och nyp eller skaka det försiktigt i axlarna.
 • Om barnet inte reagerar, ropa högt på hjälp från omgivningen.
 • Lägg barnet på rygg.

2. Andas barnet?

Skapa öppen luftväg

 • Se om bröst och buk rör sig och vilken färg barnet har.
 • Lyssna om luft strömmar ut och in genom mun och näsa.
 • Känn luftströmmen mot din kind.

Ja, barnet andas normalt:

 • Lägg det i stabilt sidoläge.
 • Fortsätt att kontrollera att barnet andas.
 • Larma

Nej, barnet andas inte:

 • Ge fem långsamma inblåsningar.
 • Om det inte går att blåsa eller om bröstkorgen inte höjs vid inblåsning kan det sitta något föremål i barnets hals. Se instruktioner hur du tar bort detta i artiklarna film om att stoppa en blödning.
 • Brännskador: Kyl i svalt vatten fem till tio minuter. Blöta, ej fastbrända kläder, tas av. Tänk på att sätta på barnet torra kläder inför färd till sjukhus. Se till att barnet inte blir nedkylt. Täck eventuellt skadan med förband eller rent tyg som inte luddar.
 • Förgiftning: Ring Giftinformationscentralen på telefon 08-331 231 eller 112 om det är akut.
 • Stänk i ögat: Skölj med vatten i några minuter. Vid stänk av frätande ämnen rekommenderas sköljning i minst 20 minuter.
 • Inandning av farliga ämnen: Ta ut den skadade i friska luften: Lossa kläderna. Ring Giftinformationscentralen eller sjukhus.

Kurser

Utbildning i första hjälpen och HLR, hjärt- och lungräddning erbjuds bland annat av Röda Korset.